Raise new sales aces in your team in three steps

Vychovejte si nová prodejní esa ve vašem týmu pomocí těchto tří kroků

Good salespeople do not just appear randomly. Although genetic predispositions can help, acquiring unique sales skills requires above all resilience and hard work. Here are three strategies to help turn the sales reps at your company into first-class business people.

Allow your best salespeople space

According to the HubSpot blog, salespeople can learn a lot from one another. If there is anyone in your team who is simply "great", let others learn from them. Design interactive meetings where one person plays a customer and the other a seller. Let your best employees influence the average ones and provide them with ideal conditions for this. Interaction among co-workers is also good for team spirit.

Do not let salespeople lose touch with clients and the product

After some time, many salespeople find themselves in a certain vacuum in which they forget what it feels like to be a client of the company, attend a meeting with a sales rep, and learn about the product for the first time. Salespeople should be given an occasional break from pure business and instead once again handle the product they use and go through the sales cycle as a customer. Support active use of your company's products by its employees.

Do not underestimate training and new incentives

Burnout syndrome is something many people forget about and do nothing to prevent. However, it is a problem which, in a relatively short time and in the “right” conditions, can affect anybody and especially salespeople. Employees should be trained regularly to adopt new ideas and worked with so they come up with new strategies. A certain “freezing” is undesirable as it results in the business person not developing further and never achieving excellence in their field.

 

-mm-

  Vychovejte si nová prodejní esa ve vašem týmu pomocí těchto tří kroků

  Dobří prodejci nepadají z nebe. I když genetické predispozice mohou hrát důležitou roli, dopracovat se s k vynikajícím prodejním schopnostem chce hlavně píli a tvrdou práci. Zde jsou tři strategie, díky kterým lze vychovat z prodejců ve vaší firmě špičkové obchodníky.

  Dejte prostor vašim nejlepším obchodníkům

  Podle blogu společnosti HubSpot se prodejci mohou hodně učit od sebe. Jestliže máte v týmu někoho, kdo je prostě „dobrý“, nechte ostatní, aby se od něj učili. Vytvořte interaktivní jednání, na kterých například někdo bude hrát klienta a někdo obchodníka. Nechte vaše nejlepší zaměstnance působit na ty průměrné a dejte jim k tomu ideální podmínky. Interakce mezi zaměstnanci je žádoucí i z hlediska týmového ducha.

  Nenechte obchodníky ztratit kontakt s klienty a produktem

  Mnoho obchodníků se po určité době dostane do jisté bubliny, ve které zapomenou na to, jaké to vlastně je být klientem dané firmy, poprvé přijít na schůzku s obchodním zástupcem a poprvé se dozvídat o produktu. Obchodníci by měli občas dostávat volno od čistého obchodu a měli by si znovu sáhnout na produkt, který používají, a znovu si projít zákaznickým cyklem. Podporujte aktivní využívání produktů vaší firmy zaměstnanci.

  Nezanedbávejte školení a nové podněty

  Syndrom vyhoření je něco, na co mnoho lidí zapomíná a nijak proti tomu nevystupuje prevencí. Přitom se jedná o problém, který po poměrně krátké době, pokud jsou pro to „vhodné“ podmínky, může postihnout kohokoliv. A prodejce hlavně. Zaměstnanci by měli být pravidelně školeni, měli by přejímat nové podněty a mělo by se s nimi pracovat tak, aby neustále vymýšleli nové strategie. Určité „zamrznutí“ je nežádoucí a vede k tomu, že obchodník se dále nerozvíjí a nikdy nedosáhne výjimečnosti ve svém oboru.

   

  -mm-

  Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HubSpot Blog