The art of persuasion: five tips on making someone change their mind

Umění přesvědčovat: 5 tipů, jak docílit, aby druhý člověk změnil názor

A manager must be a kind of a psychologist. They must have excellent negotiating skills and be able to persuade people around them. If, for instance, they fail to convince their subordinates to trust fully a suggested plan and strategy, the team can hardly reach maximum effectivity. Therefore, this article offers five tips to help you better win other people over, even if they have a different opinion to yours.

These tips were published by the INSEAD Knowledge website.

Do not try to push your opinion too much

The most important thing is not to force your own opinion to excess. The other person will never accept it unless they reach it themselves through their own thinking. Instead of trying to push your opinion like this, provide the other person with incentives to think for themselves.

Show you understand the other person's point of view 

Do not try to belittle the other person. If you are hostile towards them, you will only widen the gap between the two of you. Instead, show them you completely understand why they think the way they do.

Plant the seed of doubt

Give the other person some points to consider, thereby confronting their opinion and planting the seed of doubt. Leave it up to them to change their mind on the basis of their own reflections.

Make rational arguments

Do not drag too much emotion into your interaction. Try to offer only rational arguments.

Motivate the other person to change their mind in a positive way

The whole communication with the other person should be positive. It should not be an argument or confrontation. Motivate the other person positively to change their opinion, and if you succeed, do not be triumphant and do not try to belittle anyone just because they had what you believe was a wrong opinion.-mm-

  Umění přesvědčovat: 5 tipů, jak docílit, aby druhý člověk změnil názor

  Manažer musí být tak trochu psycholog. Musí mít skvělé vyjednávací schopnosti a musí umět své okolí přesvědčovat. Pokud totiž například své podřízené nepřesvědčí, aby upřímně věřili v navrhovaný plán a strategii, jen těžko bude tým dosahovat své maximální možné efektivity. Proto si v tomto článku ukážeme pět tipů, které vám pomohou lépe ostatní přesvědčovat, i když mají třeba jiný názor než vy.

  Tyto tipy přinesl server INSEAD Knowledge.

  Nesnažte se příliš propagovat svůj názor

  Ze všeho nejdůležitější je necpat druhému člověku rovnou svůj názor. Ten totiž dotyčný nikdy neuzná, pokud k němu pomocí svých vlastních úvah nedojde sám. Nesnažte se tedy snažit protlačit svůj názor, spíše dávejte druhému podněty k vlastnímu přemýšlení.

  Dejte najevo, že chápete postoj druhého člověka

  Nesnažte se druhého člověka shazovat. Jestliže vůči němu budete hostilní, akorát ještě více prohloubíte brázdu mezi vámi dvěma. Naopak, dejte mu najevo, že zcela rozumíte tomu, proč si myslí to, co si myslí.

  Zasejte semínko pochybnosti

  Dávejte dotyčnému body k zamyšlení, které konfrontují jeho názor, a zasejte tak semínko pochybnosti. Nechte pak dotyčného, aby vlastním přemýšlením došel ke změně názoru.

  Racionálně argumentujte

  Netahejte do interakce emoce. Snažte se argumentovat co možná nejvíce racionálně.

  Pozitivně dotyčného motivujte změnit názor

  Celá komunikace s dotyčným člověkem by se měla nést v pozitivním duchu. Nemělo by se jednat o hádku ani konfrontaci. Motivujte druhého člověka pozitivně k tomu, aby změnil svůj názor, a pokud se vám to podaří, rozhodně se nechovejte triumfálně ani se nesnažte druhého shazovat kvůli tomu, že měl předtím podle vás chybný názor.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge