Artificial intelligence: five ways managers can use it to simplify their daily work

Umělá inteligence: Pět způsobů, jak ji může manažer využít pro zjednodušení každodenní práce

Artificial intelligence has been a topic of constant discussion for at least the last two years. Everyone has probably at least tried working with chat programs like ChatGPT or graphical applications that generate content based on the prompt you enter. However, one of the biggest advantages of AI is that it can make our daily work easier. This article looks at how AI can make life easier for managers and team leaders.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Automating administrative tasks

Are routine, administrative tasks part of your daily work? For example, counting attendance, checking reports, calculating your team's results? Programs like ChatGPT function, among other things, as very powerful calculators where you can enter numbers as well as word problems or texts to check. Try to find ways to automate some of your routine tasks using AI tools.

Planning (e.g. shifts, timetables or projects)

AI also has excellent uses when planning or preparing schedules. Simply enter the parameters, timelines, exceptions, participant requirements, and so on, into the system, which is then able to generate your options, as well as the timeline or sub-steps of the project. All this is based on your priorities and requirements.

Checking and proofreading

ChatGPT can also serve as a proofreading tool or as a final check. For example, when preparing a proposal for a client or a schedule for your team, you might try putting the result into ChatGPT to see if your text contains any major errors, be they grammatical, mathematical or logical.

Providing inspiration for new ideas

Are you trying to come up with team-building activities for your team, wanting to motivate the sales team with certain gamification elements, or thinking about an original gift to buy a subordinate for their birthday? ChatGPT is able to generate a variety of different ideas that may serve as inspiration.

Working with big data

AI tools are able to take large amounts of data and spot trends, inconsistencies or other interesting information in it. If you are working with big data, you can try entering it into some of the available AI tools and see if these can be of any assistance.

 

-mm-

  Umělá inteligence: Pět způsobů, jak ji může manažer využít pro zjednodušení každodenní práce

  Umělá inteligence je téma, které hýbe světem minimálně poslední dva roky. Asi každý už si alespoň ozkoušel, jak fungují chatovací programy, jako je ChatGPT, nebo třeba grafické aplikace generující obsah na základě zadání. Umělá inteligence nám však může především usnadnit naši každodenní práci. Pojďme se dnes podívat na to, jak může právě umělá inteligence zjednodušit život manažerům a týmovým vedoucím.

  Tyto tipy přinesl web Entrepreneur.com.

  Automatizace administrativních úkonů

  Jsou součástí vaší každodenní práce i rutinní, administrativní úkony? Například počítání docházky, kontrola reportů, počítání výsledků vašeho týmu? Programy jako ChatGPT fungují mimo jiné i jako velmi výkonné kalkulačky, do kterých můžete zadávat jak čísla, tak i slovní úlohy nebo texty ke kontrole. Zkuste najít způsob, jak pomocí AI nástrojů některé ze svých rutinních úkonů automatizovat.

  Plánování (například směn, rozvrhů nebo projektů)

  Umělá inteligence má skvělé využití i při plánování nebo přípravě rozvrhu. Stačí do systému zadat parametry, časové údaje, výjimky, požadavky jednotlivých účastníků a podobně – a systém je schopen vám vygenerovat možnosti, které máte, stejně jako časovou osu nebo dílčí mezikroky projektu. A to vše na základě vašich priorit a požadavků.

  Kontrola

  ChatGPT může sloužit i jako kontrola. Když například připravíte nějakou nabídku pro klienta nebo rozvrh pro svůj tým, můžete výsledek zkusit dát do ChatGPT a zjistit tak, jestli váš text neobsahuje nějaké zásadní chyby. A to jak gramatické, tak matematické nebo logické.

  Poskytování inspirace při vymýšlení nových nápadů

  Vymýšlíte aktivity na team-building, chcete svůj prodejní tým motivovat určitými herními prvky nebo vymýšlíte, jaký originální dárek zakoupit podřízenému k narozeninám? ChatGPT je vám schopen vygenerovat celou řadu různých nápadů, které vám mohou posloužit jako inspirace.

  Práce s velkými daty

  Nástroje umělé inteligence jsou schopné vzít velké množství dat a vypozorovat v nich trendy, nesrovnalosti nebo jiné zajímavé informace. Pokud pracujete s velkými daty, můžete je zkusit zadat do některého z dostupných AI nástrojů, a zjistit, jestli vám tyto nástroje mohou být při pracování s velkými daty nějak nápomocné.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com