A manager must prove they have a grit mindset. Some tips on how to build grit

Týmový lídr musí prokázat především pevnou vůli. Několik tipů, jak si ji vybudovat

In many ways, a team manager must serve as a role model to their subordinates. This concerns also their discipline and grit. A manager who wants to be an inspiring leader and have subordinates who are strong-willed and hard-working must first of all prove that they themselves have these attributes. This article looks at how you too can build a grit mindset and a sense of discipline.

These tips were published by Addicted2success.com.

Focus on solutions, not obstacles

As a manager (and generally as an effective worker), you should always focus not on obstacles but on solutions. You will thus show subordinates you are strong-willed by remaining calm even in critical and seemingly frustrating situations and by focusing on moving forward, instead of lamenting over the challenges you are facing.

Have long-term goals and work on them

You can only show you are disciplined if you work on achieving your long-term goals on a daily basis. Set up the targets you want to achieve, and stick to your plans. Even if you do not always succeed in fulfilling your daily plan, it is important to maintain your long-term motivation and keep moving forward.

Do not stay in your comfort zone

Having a strong will and remaining in your comfort zone without moving anywhere: that is easy. But a good manager should serve as a role model to subordinates by stepping outside their comfort zone,  educating themselves and not being satisfied with a less-than-ideal situation just because that way is simpler.

Keep a positive attitude

There's nothing to add here. A positive mood and staying on top of things are closely connected to strong will and grit. In a way, we are now returning back to the first point. Maintain a positive attitude and everything mentioned in this article will become much easier.-mm-

  Týmový lídr musí prokázat především pevnou vůli. Několik tipů, jak si ji vybudovat

  Manažer týmu musí jít svým podřízeným příkladem v mnoha ohledech. Například i co se týče disciplinovanosti a pevné vůle. Manažer, který chce být inspirativním vedoucím a který chce, aby jeho podřízení tvrdě pracovali a měli pevnou vůli, musí tyto vlastnosti prokázat především sám. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat na to, jak i vy si můžete vybudovat disciplinovanost a pevnou vůli.

  Tyto tipy přinesl server Addicted2success.com.

  Zaměřte se na řešení, ne na překážky

  Jako manažer, ale i jako efektivně pracující člověk, byste se vždy měli soustředit nikoliv na překážky, které před vámi stojí, ale především na řešení. Pevnou vůli prokážete podřízeným tak, že i v kritických a zdánlivě frustrujících situacích si udržíte nadhled a soustředíte se na posun dál – místo toho, abyste si zoufali nad nepříjemnostmi, kterým musíte čelit.

  Mějte dlouhodobé cíle a pracujte na nich

  Disciplinovanost lze prokázat jenom ve chvíli, kdy každodenně pracujete na dosažení svých dlouhodobých cílů. Určete si mety, kterých chcete dosáhnout, a držte se svých plánů. I když se vám nemusí dařit posunout se každý den tak, jak jste si naplánovali, důležité je udržet si dlouhodobou motivaci a v dlouhodobém měřítku se stále posouvat dopředu.

  Nezůstávejte ve své komfortní zóně

  Mít pevnou vůli a zůstávat ve své komfortní zóně a nikam se neposouvat – to umí každý. Dobrý manažer by ale měl svým podřízeným jít příkladem i v tom smyslu, že by měl vystupovat ze své komfortní zóny, neustále se vzdělávat, zkoušet nové věci a nespokojit se s neutěšenou situací jenom kvůli tomu, že je to snazší.

  Udržujte si pozitivní přístup

  Zde není asi co dodat. Pozitivní nálada a určitý nadhled jsou s pevnou vůli a odhodláním vždy bytostně spjaty. Vracíme se tím tak trochu zpět k prvnímu bodu. Udržujte si pozitivní přístup a vše, co jsme uvedli v tomto článku, pak půjde o mnoho snáz.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success