"It is not my fault ..."

"To není moje vina..."

Of course, we are not always able to do everything according to our own plans and ideas. However, what is the difference between a real reason and an excuse? There is definitely a big difference. The Daily Muse website has prepared three major excuses that you, as a manager, should not use at work:

1.  There was an awful traffic jam this morning."

Of course, it sometimes happens that a traffic jam really is why you arrived late. The beginning of September right after the holidays is generally a good example. Still, in nine out of ten cases you should be at work on time. Moreover, what if you have an important meeting! Your colleagues quickly figure it out when the exception becomes the rule. Better be honest.

2. "I am still waiting for a call from ..."

It is easy to blame someone else who is not there when you miss a deadline. The last thing your boss wants to hear is that Mrs. Fail from the finance department is actually responsible for downtime. He does not care what happens "backstage" during the project. He is interested in the result that you have to deliver. Moreover, Mrs. Fail will also not be pleased when she hears about her failure (whether it is true or not). Regularly follow the project's progress, and make sure that everyone has all necessary information to complete his part of the work.

 3. "I do not know ..."

This is the queen of excuses. You are not and you cannot be an encyclopedia with answers for everything. If you only shrug and do not worry about the possible solution to the problem, you are just giving up. The solution is simple. Every time you are unsure, just ask. Your colleagues may also appreciate the opportunity to coach someone else.

Do you have your own "favourite" excuses?

-bn-

  "To není moje vina..."

  Samozřejmě, ne vždy se nám daří plnit vše podle našich plánů a představ. Jaký je ale rozdíl mezi skutečným důvodem a výmluvou? Rozhodně velký. Server The Daily Muse připravil 3 nejvýznamnější výmluvy, které byste v zaměstnání používat neměli a už vůbec ne jako manažeři:

  1. „Doprava dnes ráno byla strašně zacpaná.“

  Samozřejmě, někdy se stává, že doprava je skutečně příčinou vašeho pozdního příchodu. Začátek září hned po prázdninách je konec konců dobrým příkladem. Pořád byste ale v 9 z 10 případů měli v zaměstnání být včas. A co teprve, když vás čeká důležitý meeting! Vaši kolegové rychle poznají, kdy se z výjimky stává pravidlo. Buďte raději upřímní.

  2. „Ještě čekám, až se mi ozvou z...“

  Je to snadné svést zodpovědnost na někoho jiného, kdo není přítomen, když meškáte termín. To poslední, co chce váš nadřízený slyšet je, že za vzniklé prostoje může vlastně Failová z finančního. Je mu jedno, co se děje v „zákulisí“ projektu. Zajímá jej výsledek, který máte dodat právě vy. Nehledě na to, že paní Failovou také nepotěšíte, až se k ní váš projev o jejím pochybení donese (ať už je to pravda nebo ne). Zjišťujte pravidelně průběh projektu, a zda mají všichni potřebné informace k dokončení svého dílu práce.

  3. „Já nevím...“

  Tohle je královna všech výmluv. Nejste a ani nemůžete být chodící encyklopedie s odpovědí na všechno. Pokud ale pouze krčíte rameny a nezajímáte se o možné řešení problému, už se jen vymlouváte. Řešení je jednoduché. Jakmile si nevíte rady, ptejte se. Vaši kolegové také možná ocení příležitost ke koučinku někoho dalšího.

  Máte nějaké vlastní „oblíbené“ výmluvy?

  -bn-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst