The Pomodoro technique: how it can help with productivity

Technika „Pomodoro“: Jak vám může pomoci s produktivitou

Everyone wants to be more productive but in an age when people are constantly being distracted by an endless barrage of information and stimuli, it can be hard to focus on deep work. One trick to fight these temptations is the so-called Pomodoro technique, which can help both busy managers and ordinary workers in their job.

What is the Pomodoro technique?

According to The Muse, the Pomodoro technique was invented in the 1980s by an Italian student named Francesco Cirillo, who was having trouble concentrating on his studies. So he came up with a technique in which he divided his learning sections into 25-minute blocks. Within each block, he focused on working on one project or learning one topic. After each 25 minutes, he took a five-minute break. In this way, he discovered his attention waned less as regular breaks kept him alert and focused for long periods of time.

And why is the technique called "Pomodoro"? It is the Italian word for tomato. Cirillo used a kitchen alarm clock, which was shaped like a tomato, to measure time.

How to use the Pomodoro technique effectively at work

 • First, divide the task at hand into smaller, partial steps. Then concentrate on these smaller individual tasks within each 25-minute time slot.

 • Do not jump between tasks. And always focus on a single task for a given period of time. Avoid multi-tasking.

 • Measure your time honestly. The magic of this technique is that you do not exceed 25-minute blocks. This is because you can best concentrate within this time. After that, concentration wanes. This is why it is better for efficiency and productivity to take a five-minute break after 25 minutes and then move on.

 • Do not skip breaks. Even if your alarm rings just when you are somehow prevented from working anyway, still take a five-minute break. Never skip a break.

 • Take a longer break after four consecutive stretches. After every fourth stretch, take a longer recovery break of 15 to 25 minutes.

   

   

-mm-

  Technika „Pomodoro“: Jak vám může pomoci s produktivitou

  Každý by chtěl být produktivnější. A v dnešní době, definované neustálým přívalem informací a podnětů, bývá těžké se soustředit na hlubokou práci. Jedním s triků, jak s těmito lákadly bojovat, je takzvaná technika „Pomodoro“. Ta může pomoci při práci jak vytíženým manažerům, tak i řadovým pracovníkům.

  Co to technika „Pomodoro“ je?

  Jak uvádí The Muse, techniku „Pomodoro“ vynalezl v 80. letech italský student Francesco Cirillo. Ten měl problém se soustředit na učení. A proto přišel s technikou, kdy si rozdělil úseky učení na 25-minutové bloky. V rámci jednoho bloku se vždy soustředil na práci na jednom projektu nebo na učení jednoho tématu. A po 25 minutách si udělal pětiminutovou přestávku. Zjistil tak, že mu tolik neupadá pozornost a že pravidelnými přestávkami se udržuje po dlouhou dobu bdělý a soustředěný.

  A proč se technika jmenuje „Pomodoro“? Jedná se o italský výraz pro rajče. Cirillo totiž používal k měření časových úseků kuchyňský budík, který měl tvar právě rajčete.

  Jak techniku „Pomodoro“ efektivně používat při práci?

  • Nejdříve si rozdělte úkol, který před vámi stojí, na menší, dílčí kroky. Na tyto jednotlivé menší úkoly se pak soustřeďte vždy v rámci jednotlivých 25-minutových časových úseků.

  • Nepřeskakujte mezi úkoly. A daný časový úsek se věnujte vždy jednomu jedinému úkolu. Vyhněte se multi-taskingu.

  • Měřte si poctivě čas. Kouzlo této techniky spočívá v tom, že nepřekračujete 25-minutové úseky. V rámci této necelé půlhodiny se totiž nejlépe soustředíte. Poté koncentrace upadá. Proto je pro vaši efektivitu a produktivitu lepší, když si dáte po 25 minutách pětiminutovou pauzu a pak pokračujete dál.

  • Nepřeskakujte pauzy. I když vám budík zazvoní zrovna ve chvíli, kdy jste zabráni do práce, i tak si dejte pětiminutovou pauzu. Nikdy pauzu nepřeskakujte.

  • Po čtyřech za sebou jdoucích úsecích si dejte delší pauzu. Po každém čtvrtém úseku si dejte delší regenerační přestávku v délce 15 až 25 minut.

   

  -mm-

   

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse