Secrets of a successful presentation: is there anything you are forgetting?

Tajemství úspěšné prezentace. Nezapomínáte na něco?

Not everyone enjoys performing in public. On the contrary: many of us are happy to have any presentation behind us. Here are some tips to help you get the most out of your performance.

No one complains about a presentation being too short

Long presentations can make an audience feel tired and bored. Such a presentation will fail completely to achieve the desired effect. Say what you want to say, then stop talking and leave room for questions.

A picture is worth a thousand words

Use pictures rather than a series of bullet points. Research shows that, compared to text, pictures are up to five times more likely to ensure a message will be better remembered by the recipient.

Engage your audience

If possible, make the presentation interactive and engage the audience as you talk. This will keep their attention or encourage further questions on the topic.

Create interesting statistics

One means of audience involvement might be an interesting survey, which you can organise directly during your performance.

Live with fear

All speakers are nervous before a presentation. This is caused by a combination of adrenaline and testosterone which affects both men and women. Learn how to use it. Learn to live with a degree of fear.

Clean your shoes

If you plan to present in person as opposed to online, do not neglect important details of your appearance. A practical recommendation: look at your shoes and make sure you have cleaned them properly.

Eye contact

Maintain good eye contact with the audience. Don't focus only on one section of the audience. Spread your attention around the room.

Avoid jargon

Speakers often play buzzword bingo. Don't have participants floundering in technical terms and jargon that not everyone may understand. Use everyday language.

Do not use PowerPoint sound effects

It may seem amusing to have applause at the end of a slide or squeaky sound of a new bullet, but it will needlessly distract the audience.

Inspect the room in advance

Check the room has everything you need and ensure the presentation works on the screen. This will avoid unpleasant surprises on the big day.

Do not drink alcohol before presenting

Alcohol or a hangover will be the kiss the death for your presentation. Alcohol draws all enthusiasm from the voice, not to mention how you look. Use water for hydration and go to bed early the night before.

Do not press your knees together

When you get to the lectern, loosen your knees as if you were about to catch a ball. You will feel much more relaxed.

Gentlemen, carry a spare shirt and tie

If you have a presentation at a conference or on a hot summer day, for example, remember also to take a change of clothing. You don't want sweaty stains on your shirt or greasy stains from snacks on your tie.

We hope you will be inspired by these presentation tips.


-bb-

  Tajemství úspěšné prezentace. Nezapomínáte na něco?

  Ne každý se ve vystupování na veřejnosti vyžívá. Naopak. Spousta z nás chce mít prezentaci rychle za sebou. Zde je pár doporučení, která vám pomohou vytěžit z vašeho vystoupení maximum.

  Nikdo si nestěžuje na příliš krátkou prezentaci

  Dlouhé prezentace mohou publikum unavit a znudit. Může se stát, že se úplně minou účinkem. Řekněte, co chcete říct, a poté skončete a dejte prostor už jen pro otázky.

  Obrázek má hodnotu tisíce slov

  Místo množství odrážek používejte obrázky. Podle výzkumů mají oproti textu až pětinásobně větší šanci, že jejich poselství bude příjemcem lépe zapamatováno.

  Zapojte publikum

  Pokud je to možné, udělejte prezentaci interaktivní a zapojte vaše diváky v průběhu vašeho povídání. Udržíte tak jejich pozornost, případně povzbudíte k dalším otázkám k tématu.

  Vytvořte zajímavou statistiku

  Zapojení publika lze i zajímavou anketou, kterou uspořádáte přímo v průběhu vašeho vystoupení.

  Žijte se strachem

  Všichni přednášející jsou před prezentací nervózní. Jedná se o kombinaci adrenalinu a testosteronu, který zasahuje muže i ženy. Naučte se, jak to využít. Naučte se žít se strachem.

  Vyčistěte si boty

  Pokud neplánujete prezentaci online, ale prezenčně, nezapomínejte na důležité detaily vašeho vzhledu. Doporučení z praxe: podívejte se na vaše boty a ujistěte se, že jste je skutečně dobře vyčistili.

  Oční kontakt

  Udržujte dobrý oční kontakt s publikem. Neudržujte kontakt pouze s jednou skupinou publika. Rozšiřte svou pozornost po místnosti.

  Vyhněte se žargonu

  Řečníci často hrají buzzword bingo. Nenechejte účastníky tápat v odborných výrazech a žargonu, kterému nemusí všichni rozumět. Používejte obecný jazyk.

  Nepoužívejte zvukové efekty aplikace PowerPoint

  Může se to zdát legrační mít potlesk na konci snímku nebo skřípavý zvuk nové odrážky, ale publikum to zbytečně rozhodí.

  Podívejte se na místnost před vaší prezentací

  Ujistěte se, že v místnosti je vše, co potřebujete, a ujistěte se, že prezentace funguje na obrazovce. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením během velkého dne.

  Nepijte před výstupem alkohol

  Alkohol nebo kocovina bude polibkem smrti vaší prezentace. Alkohol odčerpá veškeré nadšení z vašeho hlasu. Nemluvě o vzhledu. Raději se hydratujte vodou a jděte den předem včasně spát.

  Nestahujte kolena k sobě

  Když se dostanete k řečnickému pultíku, povolte kolena, jako byste se chystali chytit míč. Mnohem lépe se uvolníte.

  Pánové, vezměte si náhradní kravatu, případně košili

  Pokud máte prezentaci například na nějaké konferenci, anebo v průběhu horkého letního dne, pamatujte také na náhradní oděv. Nechcete mít přeci zpocené koláče na košili nebo mastné skvrny od občerstvení na kravatě.

   

  Doufáme, že vám tyto tipy na prezentaci poskytnou inspiraci.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine