Study: The impact of using electronic devices on our confidence

Studie: Vliv používání elektronických zařízení na naši sebedůvěru

Our body posture when working with mobile phones, tablets and computers affect not only on our back, but also our behavior. That is according to a study by Professor Amy Cuddy and her colleague Maarten Bose from Harvard Business School entitled iPosture: The Size of Consumer Electronic Devices Affects Our Behavior. The study showed that working on a larger device - such as on a computer - made people more assertive than working on a tablet or a mobile phone.

Imagine that you are waiting for an important meeting or a business appointment to begin. What are you doing? You are probably playing with your phone. The authors of the study were interested in what effect it might have on your behavior during the meeting. They based the study on their previous research which had shown that strong body postures before a meeting (e.g. hands on hips, both feet on the floor, etc.) activated important chemical processes in the body. The processes make us feel more self-confident and willing to take risks. It works in the opposite way, too - a stooped posture reduces the levels of testosterone and cortisol in our bodies, which make us less self-confident.

Keep your mobile phone away from your hands

The study involved 75 participants. Each of them received one of four randomly assigned devices of different sizes: an iPod, an iPad, a laptop and a desktop computer. Their task was to fill out questionnaires and then to wait for an assistant to pay them ten dollars for their participation in the experiment. The assistant told them in advance that he comes in five minutes. However, he was deliberately late. And the result? 94% of the participants who worked on desktops and only 50% of the participants who worked on iPods went to find the assistant. The computer users waited for an average of 341 seconds, the iPod users for 493 seconds.

The study's authors say, of course, that further research must be conducted. However, why not to try it? Try to pay more attention to your body posture before your next meeting.

-kk-

  Studie: Vliv používání elektronických zařízení na naši sebedůvěru

  Držení těla při každodenní práci s mobilními telefony, tablety a počítači má vliv nejen na naše záda, ale také na naše chování. Vyplývá to ze studie profesorky Amy Cuddyové a jejího kolegy Maartena Bose z americké Harvard Business School s názvem iPosture: The Size of Electronic Consumer Devices Affects Our Behavior. Konkrétně se ukázalo, že práce na větším zařízení – například na počítači - nás činí asertivnějšími než práce na tabletu nebo mobilu.

  Představte si, že čekáte, než začne důležitá porada nebo obchodní schůzka. Co při tom děláte? Pravděpodobně si hrajete s mobilem. Autory studie zajímalo, jaký vliv to může mít na to, jak se pak budete chovat na poradě. Vycházeli ze svých předchozích výzkumů, které ukázaly, že pevné držení těla a určité postoje před schůzkou (ruce v bok, obě nohy na podlaze apod.) aktivují v lidském těle důležité chemické procesy. Ty nám pak dodávají více sebedůvěry a ochoty riskovat. Funguje to i opačně – svěšený postoj snižuje hladinu testosteronu a kortizolu, čímž nás o sebedůvěru připravuje.

  Raději odložte mobil

  Do studie se zapojilo 75 účastníků, kterým byla náhodně přidělena čtyři různě velká zařízení: iPod, iPad, notebook a stolní počítač. Jejich úkolem bylo vyplňovat dotazníky a poté vyčkat na asistenta, který jim vyplatí menší obnos za účast v experimentu. Asistent jim předem řekl, že přijde za pět minut, schválně se však nevracel delší dobu. A výsledek? Hledat jej šlo 94 % účastníků, kteří pracovali na stolním počítači a pouze 50 % účastníků, kteří pracovali na iPodu. Uživatelům počítače to trvalo v průměru 341 sekund, uživatelům iPodu 493 sekund.

  Autoři studie samozřejmě uvádějí, že je třeba pokračovat v dalším výzkumu. Proč si to však nevyzkoušet? Zkuste si před příští schůzkou dávat větší pozor na držení svého těla.

  -kk-

  Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School