Seven pieces of advice on handling managerial stress

Sedm rad, jak bojovat se stresem z manažerské pozice

Being a manager involves numerous stressful situations and troublesome interactions, plus frequently facing short deadlines. So it is no wonder managers often find themselves overwhelmed with work duties. Here are seven pieces of advice on how to handle stress and prevent it overwhelming you in your management position.

These tips were published by the INSEAD Knowledge website.

Define priorities

First of all you must define your priorities. Even a manager cannot fight all evil and solve every problem. Define a few targets you want to achieve and focus on them.

Delegate work

One of the most important tasks of a manager is to learn effective delegation of work, ideally so you are never overwhelmed with tasks.

Plan relaxation

When planning your own work activities and those of your team, remember to plan active rest, pauses and relaxation for yourself too.

Don't be afraid to say no

Many managers are thankful for being where they are and it is hard for them to say no to their superiors. But a good manager who wants to work in a sustainable way must learn how to do this.

Don't take work home

Separate work from your personal life. Don't take work home, and don't allow work-related issues to stress you out or have a negative impact on your personal life.

Don't stress over what you can't influence

Come to terms with the fact that some things simply cannot be predicted, planned or influenced. And don't stress over the fact that some things just happen differently to how you would want them to, without your being able to do anything about it.

Exercise

Physical activity plays a key role in handling stress. Don't underestimate exercise, and occasionally do at least a little sport.-mm-

  Sedm rad, jak bojovat se stresem z manažerské pozice

  Být ve vedoucí funkci sebou přináší řadu stresových situací, vyhrocených interakcí a blížících se deadlinů. Není proto divu, že manažeři se často ocitají v situacích, kdy se cítí zahlceni povinnostmi a stresem. Zde je sedm rad, jak se stresem bojovat, a nenechat se jím na manažerské pozici zahltit.

  Tyto tipy přinesla webová stránka INSEAD Knowledge.

  Určete si priority

  Zaprvé je nutné říct si, jaké jsou vaše priority. Ani z manažerské pozice nemůžete bojovat se vším zlem na světě a řešit všechny problémy. Vytyčte si několik bodů, kterých chcete dosáhnout, a na ty se zaměřte.

  Delegujte práci

  Jeden z nejdůležitějších úkolů manažera je naučit se dobře a efektivně delegovat práci. Ideálně tak, aby vy sami jste nikdy nebyli zahlceni úkoly.

  Plánujte si relaxaci

  Při veškerém plánování svých pracovních aktivit i práce svého týmu si nezapomínejte sobě plánovat i aktivní odpočinek, pauzy a relaxaci.

  Nebojte se říct „ne“

  Mnoho manažerů je vděčných, že jsou tam, kde jsou, a dělá jim problém říkat svým nadřízeným „ne“. Dobrý manažer, který chce pracovat udržitelně, se to ale naučit musí.

  Netahejte si práci domů

  Oddělujte práci a svůj soukromý život. Netahejte si práci domů a nenechte pracovní problémy, aby vás stresovaly nebo jinak ovlivňovaly v době, kdy v práci nejste.

  Netrapte se věcmi, které nemůžete ovlivnit

  Smiřte se s tím, že některé věci nelze odhadnout, naplánovat ani ovlivnit. A netrapte se tím, že se některé věci prostě dějí jinak, než chcete, aniž byste s tím mohli něco dělat.

  Sportujte

  Fyzická aktivita hraje ve zvládání stresu zcela zásadní roli. Nepodceňujte pohyb a pravidelně alespoň lehce sportujte.  -mm-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge