Body language reveals liars

Řeč těla odhalí lháře

The Body Language of Liars. This is the title of a book written Lillian Glass, respected behavior analyst and expert on body language who used to work for the FBI and currently works as a law consultant and advisor in the field of nonverbal communication. The book was published also in Czech as "Lháři a jejich řeč těla" (BizBooks, 2014). The readers learn that it is possible to deceive almost anyone regardless of age or intelligence. Numerous photos of celebrities demonstrate how lying is shown in our body language.

Basic physical signs of lying according to Lillian Glass' findings were recently published on the Business Insider website. Let's have a look at the most typical ones.

Body language

 • A sudden rapid movement of the head in response to a direct question.

 • Heavy breathing, shoulder movement upwards and a shallow voice.

 • Stiff upright posture without any movement.

 • Covering or touching the mouth.

 • Instinctive covering of vulnerable parts of the body such as the chest, abdomen or head.

 • Nervous feet tapping.

 • Staring without blinking.

 • Frequent finger pointing at someone or something else.

Voice

 • Difficulties with speaking which becomes more and more difficult. Lip biting or suddenly pursed lips.

 • Repeating the same words and phrases.

 • Sharing too much information including details nobody asked for.

The book

GLASS, Lillian: The Body Language of Liars. Pompton Plains, NJ: Career Press, 2013. 224 p.

GLASSOVÁ, Lillian: Lháři a jejich řeč těla. Prague: BizBooks, 2014. 200 p.

-kk-

  Řeč těla odhalí lháře

  The Body Language of Liars. To je název knihy Lillian Glassové, uznávané analytičky chování a odbornice na řeč těla, která v minulosti pracovala pro FBI a v současnosti působí jako soudní znalkyně a poradkyně v oblasti neverbální komunikace. Kniha vyšla i v češtině pod názvem Lháři a jejich řeč těla (BizBooks, 2014). Dozvídáme se v ní, že podvést je možné téměř kohokoli bez ohledu na jeho inteligenci nebo věk. Projevy lhaní na řeči těla si můžeme prohlédnout na řadě fotografií známých osobností.

  Základní tělesné projevy lhaní podle poznatků Lillian Glassové nedávno publikoval Server Business Insider. Pojďme se podívat na ty nejtypičtější.

  Řeč těla

  • Náhlý rychlý pohyb hlavou v reakci na přímou otázku.

  • Těžký dech, pohyb ramen směrem nahoru a mělký hlas.

  • Strnulý napřímený postoj bez žádného pohybu.

  • Zakrývání nebo dotýkání se úst.

  • Instinktivní zakrývání zranitelných částí těla, jako je hrudník, břicho nebo hlava.

  • Nervózní poklepávání nohama.

  • Upřený pohled bez mrkání.

  • Časté ukazování prstem na někoho nebo něco jiného.

  Hlasový projev

  • Obtížné mluvení, které se v průběhu ještě více zhoršuje. Kousání do rtů či náhlé špulení rtů.

  • Opakování stejných slov a frází.

  • Sdělování příliš mnoha informací včetně detailů, na které se nikdo neptal.

  Kniha

  GLASS, Lillian: The Body Language of Liars. Pompton Plains, NJ: Career Press, 2013. 224 s.

  GLASSOVÁ, Lillian: Lháři a jejich řeč těla. Praha: BizBooks, 2014. 200 s.

  -kk-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání