Why does nobody care about your presentation?

Proč vaše prezentace nikoho nezajímá?

The goal of any presentation is to attract the audience's attention. However, it remains a sad truth that audiences are simply bored by many presentations. They soon lose interest and instead of following the speaker, they look only at their mobile phones. Why is this so?

When preparing their presentations, speakers often ignore the ways in which the human brain processes information. Let's look at the most common mistakes you should avoid.

Your pictures lack a story

The human brain processes most information visually. That means we think and remember things best via pictures. When preparing a presentation, you should not only choose appropriate pictures, but also stories the pictures will tell.

You force the audience to read and listen at once

It is simply not possible for people to read your slides and interpret their content while listening to the other things you are talking about. In such cases, our brain captures only part of the whole message.

A good presentation directs the attention of the audience to just one main idea. Try replacing slides full of text by pictures which aptly illustrate what you are saying. Only then will the audience keep listening.

You can't tell stories

A presentation given as a story is much more attractive because the audience can connect with it on an emotional level. Then the presentation is more memorable for them and they are also more likely to take action based on your words. Metaphors and other figurative expressions accompanied by pictures will add to the effect.

You talk to the audience rather than with them

Simply put, your presentations are just monologues nobody can listen to for long. A dialogue, on the other hand, creates a neural connection between speaker and listener. That inspires mutual trust and interest.

Stop talking only about individual points from your slides. Ask questions, discuss your listeners' responses and if a topic of interest arises, focus on it for a while even if your presentation script does not include it.

-kk-

  Proč vaše prezentace nikoho nezajímá?

  Cílem každé prezentace je upoutat pozornost publika. Smutnou pravdou však zůstává, že na mnoha prezentacích se posluchači zkrátka nudí. Brzy ztrácejí pozornost a místo na řečníka se již dívají jen na své mobilní telefony. Čím to je?

  Autoři prezentací při přípravě nezohledňují způsoby, jimiž lidský mozek zpracovává informace. Pojďme se podívat na nejčastější chyby, kterých byste se měli vyvarovat.

  Vašim obrázkům chybí příběh

  Lidský mozek zpracovává většinu informací vizuálně. Znamená to, že přemýšlíme a nejlépe si dokážeme věci zapamatovat pomocí obrázků. Při přípravě prezentace je však třeba nejen vybrat vhodné obrázky, ale také příběhy, které budou vyprávět.

  Nutíte publikum číst a poslouchat najednou

  Není dost dobře možné, aby lidé četli vaše slidy, interpretovali si jejich obsah a zároveň poslouchali další věci, o kterých mluvíte. Mozek v takovém případě zachytí jen část celého sdělení.

  Dobrá prezentace směřuje pozornost publika pouze k jedné hlavní myšlence. Zkuste vyměnit slidy plné textu za obrázky, které vhodně ilustrují to, o čem mluvíte. Pak vás teprve publikum bude poslouchat.

  Neumíte vyprávět

  Prezentace podaná ve formě příběhu upoutá mnohem více, protože se s posluchači dokáže spojit na emoční úrovni. Pak si ji také lépe zapamatují a častěji se odhodlají k nějaké akci na základě vašich slov. Pomáhají k tomu metafory a jiná obrazná vyjádření doplněná obrázky.

  Mluvíte k publiku, nikoli s publikem

  Vedete prostě monolog, který nikdo nevydrží vnímat dlouho. V případě dialogu však vzniká nervové propojení mezi mluvčím a posluchačem. To vytváří vzájemnou důvěru a zájem.

  Přestaňte jen mluvit o jednotlivých bodech, které máte napsané na slidech. Pokládejte otázky, diskutujte o odpovědích posluchačů a pokud se objeví téma, které posluchače zajímá, věnujte mu chvíli, i když je nemáte ve svém původním scénáři.

  -kk-

  Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company