Is there a newbie coming to your sales team? Five steps to onboard them quickly

Přichází do vašeho obchodního týmu nováček? Jak ho v pěti krocích rychle zaučit.

Are you a leader of a sales team, and are you hiring a new member? A new employee in a sales position always needs time to adjust, have training and get acquainted with the product, only then can they get results. Also, the sales cycle itself takes some time. The first sale is often a break-point, which is why it should happen as soon as possible. Here is how the new salesperson's way to the first client should be like.

Step 1: Get acquainted with the product

According to Forbes, it is necessary that the person knows the product they are offering in detail, and in this way they can then fully focus on trying out and developing sales methods and strategies.

Step 2: Get acquainted with the software

Then comes the part in which the new employee is trained. It is necessary that the person is acquainted with the sales systems, with the ways in which leads are allocated and used, and with the CRM system.

Step 3: Take part in the meetings of colleagues

If there is a new salesperson in your team, the best way for them to learn the sales processes in the company is by taking part in the meetings with their colleagues. The newbie should not just join the meetings of the best and most experienced colleagues, but all of them. Each salesperson has something positive to offer.

Step 4: Get acquainted with the sales procedures in your team

Every sales cycle has certain phases. From the initial addressing, through meetings, quotes, proposals, follow-ups, all the way to the close itself. At the beginning, the sales newbie does not need to go through the whole sales cycle from beginning to end. They might just step in for just some parts of the cycle and gradually, step by step, become acquainted with all of the phases of the sales cycle.

Step 5: Stepping into the front line

Have the new colleague engage in customer service, talk to customers and learn how the whole system works. Direct contact with current clients can be crucial for understanding the perspective of your prospects.

 

-mm-

  Přichází do vašeho obchodního týmu nováček? Jak ho v pěti krocích rychle zaučit.

  Jste vedoucím obchodního týmu a přijímáte nového podřízeného? Nový zaměstnanec na obchodní pozici vždy potřebuje určitý čas se rozhlédnout, zacvičit, zažít si produkt, a teprve poté může přinášet nějaké obchodní výsledky. Zároveň samotný prodejní cyklus nějakou dobu trvá. První prodej je často zlomový, a proto je záhodno, aby proběhl co nejdříve. Přinášíme, jak by měla vypadat cesta nového prodejce k jeho prvnímu klientovi.

  Krok č. 1: Seznámení se s produktem

  Podle Forbesu je důležité, aby se daný člověk do detailu seznámil s produktem, který nabízí, a mohl se tak při přípravě na svůj první prodej plně věnovat pouze nacvičování a rozvíjení obchodních taktik a strategií.

  Krok č. 2: Seznámení se s používaným softwarem

  Další částí je pak zaškolení nového zaměstnance. Je nutné, aby byl seznámen s tím, jak funguje prodejní systém, jak jsou kontakty rozdělovány a používány, musí umět s CRM systémem.

  Krok č. 3: Účast na jednáních kolegů

  Pokud nastoupí do obchodním týmu někdo nový, nejlepší způsob, jak se naučit používané prodejní postupy, je chodit na schůzky s kolegy. Nováček by se neměl účastnit jednání pouze těch nejlepších a nejzkušenějších prodejců, ale všech. Každý mu totiž může předat něco pozitivního.

  Krok č. 4: Seznámení se s prodejními procesy ve vašem týmu

  Každý prodejní cyklus má určité fáze, od počátečního oslovení, přes schůzku, vypracování a zaslání nabídky, následného kontaktu, až po samotný prodej. Na počátku svého působení nemusí nováček procházet prodejním cyklem od začátku do konce. Může například své kolegy zastupovat pouze v určité části cyklu a postupně si osvojovat všechny fáze.

  Krok č. 5: Postup do první linie

  Nechte nového podřízeného, aby se zapojil do zákaznického servisu, bavil se se zákazníky a pochopil, jak celý systém funguje. Přímá práce s již existujícími klienty může být pro pochopení perspektivy potenciálních zákazníků zcela klíčová.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com