Stop wasting your time

Přestaňte zbytečně ztrácet čas

Do you want to be successful at work? Then you should work hard on improving your productivity. Pay attention to what undermines your performance so that you can learn from your mistakes. We have found practical recommendations for you on the Inuit QuickBase Blog. The author of the tips is career counselor Dan Schawbel, author of the bestselling book Me 2.0: 4 Steps to Building Your Future, which has been translated into 15 languages, as well as many other books and articles.

1. Do not worry about the future so much

Live in the present so that you can achieve what you plan for the future. Nothing but gradual steps taken in the present will work.

2. Decide quickly

Do not avoid decision-making because of you do want to bother or with the excuse that you have to wait until you have all the information. You will never have all the information.

3. Do not waste your time on Facebook

Instead of watching updates from your friends on social networks, use a notepad application such as Evernote and focus on your work tasks.

4. Stop multitasking

It is really not productive. The more things you do at once, the less you finish.

 

5. Stop trying to be perfect

The worst consequence of perfectionism is unfinished projects. You do not have to check the results of your work over and over again, twice or three times is enough.

6. Do the job right the first time

Give your best effort to you tasks right from the start so that you do not have to redo them.

7. Learn to say "no"

Stop feeling guilty when you cannot help everyone who turns to You. First of all, do your job. Try to explain your priorities to others and you will see that they are not as helpless as you would expect.

8. Eat healthier

An unhealthy breakfast followed by an unhealthy lunch will not boost your energy for doing your work. The healthier you eat, the more energy you will have.

9. Stop dealing with the wrong things

Do not worry so much about what other people think about you. Do not try to change things that cannot be changed. Rather concentrate on doing the best work in the present so that you will not regret something later.

10. Do not complain so much

Instead of complaining about something you do not like, be active and find a way to do something about it. If you cannot change something, do not stress yourself unnecessarily. We cannot control everything.

-Kk-

  Přestaňte zbytečně ztrácet čas

  Chcete být v práci úspěšnější? Pak byste měli zapracovat na zlepšení své produktivity. Všímejte si, co vás připravuje o výkonnost, abyste se mohli poučit ze svých chyb. Praktická doporučení, jak začít, jsme pro vás našli na Inuit Quickbase Blogu. Jejich autorem je kariérní poradce Dan Schawbel, autor bestselleru Me 2.0: 4 Steps to Building Your Future, který byl přeložen do 15 jazyků, a řady dalších odborných knih a článků.

  1. Nezabývejte se tolik budoucností

  Žijte v přítomnosti, abyste mohli dosáhnout toho, co jste si předsevzali. Jinak než postupnými kroky, které musíte udělat dnes, to nepůjde.

  2. Rozhodujte se rychle

  Neodkládejte rozhodnutí z lenosti ani s výmluvou, že čekáte, až budete mít všechny informace. Ty nebudete mít nikdy.

  3. Neztrácejte čas na Facebooku

  Místo sledování zpráv od přátel na sociálních sítích si raději pořiďte poznámkovou aplikaci, jako je například Evernote, a sledujte své vlastní úkoly.

  4. Přestaňte už konečně dělat více věcí najednou

  Opravdu to není produktivnější. Čím více toho děláte najednou, tím méně toho dokončíte.

  5. Vykašlete se na to být perfektní

  Jediný důsledek perfekcionismu jsou nedokončení projekty. Výsledky své práce nemusíte kontrolovat do nekonečna, stačí dvakrát či třikrát.

  6. Odvádějte dobrou práci hned napoprvé

  Věnujte svým úkolům maximální úsilí hned od začátku, abyste je nemuseli zbytečně opakovat.

  7. Naučte se říkat „ne“

  Přestaňte se cítit mizerně, když nemůžete pomoci každému, kdo se na vás obrací. V první řadě dělejte svou práci. Snažte se to druhým vysvětlit a uvidíte, že nejsou tak nechápaví, jak byste čekali.

  8. Jezte zdravěji

  Nezdravá snídaně následovaná nezdravým obědem vám v práci energii nepřidá. Čím zdravěji budete jíst, tím více energie budete mít.

  9. Přestaňte se zabývat zbytečnostmi

  Neřešte příliš, co si o vás myslí ostatní. Nesnažte se měnit věci, které měnit nemůžete. Raději se soustřeďte na to, abyste teď dělali svou práci co nejlépe, abyste později nemuseli litovat.

  10. Už si nestěžujte

  Místo stěžování na něco, co se vám nelíbí, buďte aktivní a najděte způsob, jak s tím něco udělat. Nejde-li to, zbytečně se nestresujte. Všechno ovlivnit nemůžeme.

  -kk-

  Zdroj: QuickBase Blog - The Fast Track - manažerský blog