Find out when someone is lying: signals to help you detect a lie

Poznejte, že někdo lže: Signály, které lež spolehlivě prozradí

Is it even possible to recognise for sure that someone is lying? It will never be an exact science and no method will ever be 100% reliable. However, there are lessons and signals that can help you detect a liar with a high degree of certainty. Or at least to suspect and verify the person in question. Here are signals that can help you detect a lie.

High frequency of blinking

As Entrepreneur.com reports, one of the easy-to-detect signals that someone is lying is an increased frequency of blinking. In short, the person in question suddenly starts blinking rapidly.

Eyes darting

Someone who is lying has a hard time maintaining eye contact. So they run their eyes over the other person and the room.

Fidgeting with hands or feet

Nervous hand or foot tapping usually indicates nervousness. And this often goes hand in hand with lying.

Rapid breathing

Someone telling a deliberate lie will usually also start breathing faster and shallower.

Inconsistency of non-verbal gestures and speech

A typical manifestation of trying to lie is a mismatch between what someone says, how they move and the gestures they use.

Facial flushing

A flow of blood to the face, turning it red, also indicates nervousness or an attempt to deceive the other person.

Nervous smile

Someone who is trying to lie will often smile nervously in order somehow to intimidate the other person. This fake smile can be recognised by the fact they smile only with their mouth and not with their eyes.


-mm-

  Poznejte, že někdo lže: Signály, které lež spolehlivě prozradí

  Je vůbec možné spolehlivě poznat, že někdo lže? Nikdy se nebude jednat o exaktní vědu a nikdy nebude žádná metoda stoprocentně spolehlivá. Ovšem existují poučky a signály, díky kterým lháře s poměrně velkou jistotou můžete odhalit. Nebo alespoň pojmout významné podezření a dotyčného si ověřit. Zde jsou signály, které vám s detekcí lži pomohou.

  Vysoká frekvence mrkání

  Jak uvádí Entrepreneur.com, jedním z lehce odhalitelných signálů, že někdo lže, je zvýšená frekvence mrkání. Dotyčný zkrátka najednou začne rychle mrkat.

  Těkání očima

  Člověk, který lže, má problém udržet oční kontakt. A tak těká očima po druhém člověku i po místnosti.

  Klepání rukou nebo nohou

  Nervózní poklepávání rukou nebo nohou většinou signalizuje nervozitu. A ta jde často ruku v ruce se lhaním.

  Zrychlené dýchání

  Člověk, který řekne vědomou lež, začne většinou i rychleji a mělčeji dýchat.

  Nesoulad neverbálních gest a mluvy

  Typickým projevem snahy někomu lhát je nesoulad toho, co dotyčný říká, s tím, jak se hýbe a jaká gesta používá.

  Červenání obličeje

  Vehnání krve do obličeje a jeho zčervenání také signalizuje nervozitu, případně i snahu druhého obelhat.

  Nervózní úsměv

  Člověk, který se snaží lhát, se často začne nervózně usmívat, aby druhého člověka jaksi ukonejšil. Tento falešný úsměv poznáte tak, že se dotyčný směje jenom ústy a „nesměje“ se očima.  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com