Support entrepreneurial thinking of your employees

Podpořte podnikatelské uvažování svých zaměstnanců

Entrepreneurs can be characterized by being more innovative, flexible and willing to take more risk than others. They are strongly committed to change, have more energy and optimism, but are also disciplined. Many companies also welcome these qualities in their employees. Especially in large organizations, the management approach called intrapreneurship has been around since the 1980s. Intrapreneurs are employees who are encouraged to behave like entrepreneurs while actually working for an employer. It involves a higher degree of risk-taking, personal commitment and innovation. The aim of intrapreneurship is to train employees to come up with their own ideas and not be afraid to implement them.

If you want to promote entrepreneurial thinking and behavior in your employees, familiarize them with the following three basic assumptions of everyday behavior of successful entrepreneurs. The tips are based on recommendations of career coach Beth Kuhel published on the U.S. News website.

1. Stop thinking about what other people think

Everyone has the potential to achieve something. There is no universal way for everybody, you have to look for your own way. Do not worry about others, but concentrate on yourself. Keep an open mind, take what you do seriously, be enthusiastic and continually improve yourself.

2. Try something new

Imagine who you want to become. Then try a new activity, learn a new skill and continue your  personal development. When you open yourself to new things, you can break through old habits and you will get new ideas.

3. If you are already working hard on self improvement and trying new things, take a break

Try, for example, to plan a whole day off outside your normal routine. Put your computer and phone away, turn off the TV. Give your full attention to your family and friends. The best ideas come at times when we step out of the routine and give our brain a chance to rest.

-kk-

  Podpořte podnikatelské uvažování svých zaměstnanců

  Podnikatelé se vyznačují tím, že jsou inovativnější, pružnější a ochotnější riskovat než ostatní. Mají silné odhodlání něco změnit, více energie a optimismu, ale také disciplíny. Takové vlastnosti u svých zaměstnanců vítají i firmy. Zejména ve velkých organizacích se již od osmdesátých let minulého století prosazuje manažerský přístup zvaný intrapreneurship. Znamená to vedení zaměstnanců k tomu, aby se chovali jako podnikatelé. Zahrnuje v sobě vyšší míru riskování, osobní angažovanosti a inovativnosti. Cílem je vychovat zaměstnance, kteří budou přicházet s vlastními nápady a nebudou se bát je realizovat.

  Pokud i vy chcete podpořit podnikatelské uvažování a chování svých zaměstnanců, seznamte je s následujícími třemi základními předpoklady každodenního chování úspěšných podnikatelů. Vycházíme z doporučení kariérní koučky Beth Kuhelové na serveru US News.

  1. Přestaňte se zabývat tím, co si myslí ostatní

  Každý člověk v sobě má potenciál, aby něčeho dosáhl. Neexistuje žádná univerzální cesta pro všechny, a proto musíte hledat tu svou. Nehleďte na ostatní, soustřeďte se sami na sebe. Zachovejte si otevřenou mysl, seriózní přístup k tomu, co děláte a nadšení pro možnosti, jak se neustále zlepšovat.

  2. Vyzkoušejte něco nového

  Představte si, kým byste se chtěli stát. Podle toho pak vyzkoušejte nějakou novou aktivitu, naučte se nové dovednosti a pokračujte ve svém rozvoji. Když se otevřete novým věcem, získáte nové nápady, s nimiž můžete prorazit.

  3. Pokud již na sobě tvrdě pracujete a stále zkoušíte nové věci, dejte si pauzu

  Zkuste si například naplánovat jeden celý volný den mimo svůj běžný denní režim. Odložte počítač a telefon, vypněte televizi. Plně se soustřeďte na svou rodinu a přátele. Nejlepší nápady přicházejí ve chvílích, kdy vystoupíme z rutiny a dáme svému mozku možnost odpočívat.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele