Five tips on losing the fear of public speaking

Pět tipů, jak se zbavit nervozity z proslovu na veřejnosti

Public speaking is a nightmare for some people. If you do not feel good imagining yourself standing in front of an audience and addressing them, don't worry: to a greater or lesser extent, nobody is thrilled by this idea. Being a business representative means sometimes having to talk in front of a group of people: you have to present your results or maybe a business proposal in front of the board of directors of a big company. Therefore, this article will describe what you can do (at least partially) to rid yourself of the fear of speaking in public.

Practise on family or friends

As a LinkedIn Pulse article states, a good way to lose the fear of public speaking is to practise on friends and acquaintances. You might, for instance, tell a short story at a family gathering, present holiday photographs or try to give your "real" presentation. It is also a good idea to deliver the presentation in front of colleagues and your manager.

Talking about topics you care about

When carrying out the routine described above, it is good to stick to topics you care about so that you really enjoy your presentation and focus properly on content rather than what you look like. Likewise in your real presentation, ideally focus on topics that interest you or that you are enthusiastic about, as then it will be much easier for you to engage your audience.

Thorough practice

Regarding your first presentation in front of a real audience, this is no time for heroics. So forget about speaking spontaneously: you might end up facing the audience not knowing what to say and ultimately forget many important points. You should learn your presentation verbatim, especially the beginning, which is psychologically the most challenging part.

Shifting your focus to the audience

When giving the actual presentation, try to shift your attention away from yourself, what you are saying and what you look like to the audience. Pay attention to their facial expressions, try to engage them and forget about the fact it is you who is standing in front of them.

Non-verbal communication

Nervousness, uncertainty and fear are states of mind whose non-verbal signals are hard to conceal. On the other hand, if you learn to use non-verbal signals which, on the contrary, show self-confidence, you will seem more confident not only to your audience but also to yourself. This is why you should stand upright, chin up, shoulders back, open stance towards the audience, no shuffling or fidgeting.

 

-mm-

  Pět tipů, jak se zbavit nervozity z proslovu na veřejnosti

  Veřejný projev je pro některé lidi noční můrou. Pokud se i vám při představě, že stojíte před publikem a něco jim říkáte, nedělá úplně dobře, nezoufejte. Tato představa totiž není příjemná nikomu a každý je z ní do menší či větší míry nesvůj. Být obchodním zástupcem sebou často přináší nutnost mluvit před skupinou lidí, prezentovat výsledky nebo třeba prezentovat obchodní návrh přes představenstvem nějaké velké firmy. Proto vám v dnešním článku ukážeme, co můžete podniknout pro to, abyste se (alespoň částečně) zbavili strachu z mluvení na veřejnosti.

  Trénink nanečisto s použitím rodiny či známých

  Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, dobrým způsobem, jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti, je „trénovat“ na své rodině nebo známých. Můžete třeba na rodinné sešlosti vyprávět nějaký příběh, prezentovat fotografie z dovolené nebo si nanečisto zkoušet vaši „opravdovou“ prezentaci. Stejně tak je dobrý nápad si svoji prezentaci zkusit říct před vašimi kolegy nebo před vašim vedoucím.

  Zaměření na témata, která jsou vám blízká

  Při výše zmiňovaném tréninku je dobré držet se témat, která jsou vám blízká a na kterých vám záleží, aby vás prezentace bavila a skutečně se soustředili na to, co prezentujete, nikoliv na to, jak u toho vypadáte. Stejně tak je ideální se i v prezentaci, kterou budete potom říkat skutečnému publiku, soustředit na body, které vás osobně zajímají a ze kterých jste nadšeni, protože díky tomu pro vás bude mnohem snazší publikum zaujmout.

  Svědomitý trénink

  Při vaší první prezentaci před reálným publikem není čas na hrdinství. Zapomeňte na to, že byste měli mluvit spatra, protože se může stát, že před publikum předstoupíte, nebudete vědět, co říkat, a na spoustu důležitých věcí zapomenete. Vaši prezentaci se naučte slovo od slova, a to hlavně v její úvodní části, která je psychicky nejnáročnější.

  Obrácení pozornosti na publikum

  Při samotném projevu se snažte odvrátit svou pozornost od sebe, od toho, co říkáte a od toho, jak u toho vypadáte, a soustřeďte se na publikum. Vnímejte jejich výrazy tváře, snažte se je zaujmout a zapomeňte na to, že to jste vy, kdo před nimi stojí.

  Neverbální komunikace

  Nervozita, nejistota a strach jsou stavy, jejichž neverbální projevy je velmi těžké skrýt. Na druhou stranu, pokud se naučíte používat neverbální signály, které naopak signalizují sebevědomí, nejenže budete působit sebevědoměji vůči vašemu publiku, ale i vy vnitřně se budete cítit lépe. Stůjte proto rovně, bradu nahoru, ramena dozadu, nepřešlapujte, nehrajte si s rukama a mějte vůči publiku otevřený postoj.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse