A few steps to greater respect

Pár kroků k většímu respektu

Would you like the people around you to show you more respect? Then you should start caring less about yourself and think more about others. This, of course, is easier said than done. That's why we are offering some useful tips on how your behavior can earn you respect. This time, our source of inspiration is lifehack.org.

Start by not waiting for others tell you what to do. Learn to think independently and solve things yourself. At the same time, be careful not to promise something you cannot do. Keeping promises and commitments are an essential prerequisite of respect which is, unfortunately, often ignored. What other things you should remember?

Do not say "I am sorry" hundred times per hour

A person who constantly apologizes will not earn respect. If you make a mistake, apologize. However, do not repeatedly apologize for every little thing that usually happens at work.

Do not waste others' time

Be on time for your appointments. Do not waste meeting time talking about unnecessary concerns. If you want to talk about something, get straight to the point. Beware especially of wasting the time of people who are even busier than yourself.

Be open, but not too nice

Neither can you know everything nor be the best at everything. You can, however, be open-minded and learn from others. At the same time, be careful not to let others take an advantage of yourself. Being nice and doing things for others are two different things. Learn to say no.

Create values

Values take on a variety of forms. Basically, the goal is to help your team, company or people closely involved in solving a problem.

Believe in yourself

If others are to respect you, you must first respect yourself. Everyone has good and bad days do not let the bad days affect your work. Have faith in your ideas. Remind yourself of your strengths and learn from mistakes.

Do not tolerate unfair treatment of others or yourself

Speaking up is not easy. That is why it deserves respect. Be professional and diplomatic, but not silent. Do not avoid confrontation at all costs.

Express your views

Say what you think. Come up with ideas for improvement. Show that you care about what is happening around you. However, be careful not to talk all the time. You must also be able to listen to the views of others.

-kk-

  Pár kroků k většímu respektu

  Chcete mít mezi lidmi ve svém okolí větší respekt? Pak se začněte méně zabývat sami sebou a více myslete na druhé. To se ale snadněji řekne, než udělá. Proto vám přinášíme užitečné tipy, jak si svým chováním získat respekt. Zdrojem inspirace nám tentokrát byl server lifehack.org.

  Začněte tím, že nebudete čekat, až vám druzí řeknou, co máte dělat. Učte se samostatně přemýšlet a řešit věci sami. Dávejte si ale pozor, abyste nesliboval nic, co nemůžete dodržet. Dodržování slibů a závazků je zcela zásadním předpokladem respektu, na který se ale často zapomíná. A na co ještě nezapomenout?

  Neomlouvejte se stokrát za hodinu

  Člověk, který se neustále omlouvá, nemá moc velký respekt. Pokud uděláte chybu, omluvte se. Neomlouvejte se ale za každou maličkost, která se běžně přihodí při práci.

  Neplýtvejte časem druhých

  Choďte včas na schůzky a neprodlužujte porady mluvením o zbytečných věcech. Když chcete o něčem mluvit, jděte rovnou k věci. Obzvlášť si dávejte pozor na zdržování lidí, kteří jsou ještě vytíženější než vy.

  Buďte otevření, ale ne příliš hodní

  Nemůžete vědět všechno a být ve všem nejlepší. Můžete však být otevření druhým a možnosti učit se od nich. Zároveň si dávejte pozor, aby vás ostatní nevyužívali. Být hodný a dělat věci za druhé není totéž. Naučte se říkat ne.

  Vytvářejte hodnoty

  Hodnoty mohou mít celou řadu podob. V zásadě však jde o to, pomoci vašemu týmu, firmě nebo blízkým lidem vyřešit určitý problém.

  Věřte sami sobě

  Pokud Vás mají druzí respektovat, musíte nejprve respektovat sami sebe. Každý má dobré a špatné dny, nenechte se proto ovlivnit těmi špatnými. Nebojte se následovat své nápady. Připomínejte si své silné stránky a učte se z chyb.

  Netolerujte nespravedlivé zacházení s druhými ani sami se sebou

  Ozvat se není jednoduché, a proto si to zaslouží respekt. Buďte profesionální a diplomatičtí, ale ne zticha. Nevyhýbejte se konfrontaci za každou cenu.

  Vyjadřujte své názory

  Říkejte, co si myslíte. Přicházejte s nápady na zlepšení. Ukažte, že se zajímáte o dění kolem sebe. Dejte si však pozor, abyste pouze nemluvili. Musíte také umět naslouchat názorům druhých.

  -kk-

  Zdroj: Lifehack - americký server zaměřený na různé aspekty zlepšování kvality života