New Year's resolution for 2023: Improve your communication skills

Novoroční předsevzetí pro rok 2023: Zlepšete své komunikační dovednosti

The onset of a new year is a time for resolutions. If you too consider the year's end an ideal moment to start working on yourself somehow, one possible resolution might be improving your communication skills. This is an area where there is always room for improvement – and that applies just as much to managers as anybody else. So how might you become a better communicator in the upcoming year?

These tips were published by Forbes.

Learn to speak with your whole body

Communication is by no means only about what you say: body language also plays a crucial role. Learn to employ this to your advantage and use gestures to emphasise whatever you are saying.

Tell stories

Learn to tell stories. This will help you not only when communicating your visions to your team, but also on a whole range of other occasions. Present each piece of information, vision or story so that it includes a premise, a problem, a solution to the problem, and a happy ending.

Get rid of fillers

At best, fillers have an impact on listeners at a sub-conscious level. At worst, the audience hears them and finds them irritating. One way or another, you should certainly try to dispense with filler words.

Learn to use intonation

Intonation and voice melody are key tools which make a speech more interesting and effective. Learn to work with intonation and use it to your advantage.

Get rid of the fear of public speaking

Cease to be afraid of public speaking. Regard it as an opportunity to improve your communication skills, practise newly acquired methods, and convey your visions to the people around you.

 

-mm-

  Novoroční předsevzetí pro rok 2023: Zlepšete své komunikační dovednosti

  S novým rokem přichází i čas předsevzetí. Pokud i vy považujete konec roku za ideální okamžik na něčem na sobě zapracovat, jedno z předsevzetí, které si můžete dát, je zlepšit se v komunikaci. Na komunikaci je nejenom u manažerů totiž vždy co zlepšovat. Jak se tedy stát v nastávajícím roce lepším komunikátorem?

  Tyto tipy přinesl Forbes.

  Naučte se mluvit celým tělem

  Komunikace není ani zdaleka jenom o tom, co říkáte. Důležitou roli hraje i řeč těla. Naučte se ji využívat ve svůj prospěch a používejte gesta k podtrhování toho, co říkáte.

  Vyprávějte příběhy

  Naučte se vyprávět příběhy. Pomůže vám to jak při komunikaci vaší vize vašemu týmu, tak i v celé řadě jiných situací. Každou informaci, vizi nebo příběh vyprávějte tak, aby vaše vyprávění obsahovalo premisu, problém, řešení problému a happy-end.

  Zbavte se vycpávkových slov

  Vycpávková slova působí v lepším případě na posluchače na nevědomé úrovni. V tom horším je posluchači vnímají a vyloženě je iritují. Tak jako tak, vycpávkových slov byste se určitě měli snažit zbavit.

  Naučte se pracovat s intonací

  Intonace a melodie vašeho projevu jsou klíčové nástroje, které vaší promluvu učiní zajímavější a efektivnější. Naučte se s intonací pracovat a využívejte ji ve svůj prospěch.

  Zbavte se strachu z mluvení na veřejnosti

  Přestaňte se veřejných projevů bát. Berte je jako příležitost zlepšovat se ve svých komunikačních dovednostech, trénovat nově naučené praktiky a předávat své vize okolí.  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com