Are you destroying your people's morale?

Ničíte morálku svých lidí?

Most managers sincerely try to create a pleasant working environment in order to support their people’s morale. However, they often repeat unnecessary mistakes that reliably undermine their team’s morale. The HR Communication website highlighted 12 such mistakes. Try assessing honestly whether you also commit some of these mistakes.

1. Insufficient training

You hire employees and expect that they will get up to speed by themselves.

2. Unclear expectations

You are unable to clearly say what you want, yet you criticize the team for not fulfilling your expectations.

3. Overlooking office politics

You view the employees’ problems as theirs, not yours.

4. Ignoring bad attitudes

Even though some of your people complain about a certain colleague’s attitude, you don’t do anything about it.

5. Meetings only for the purpose of complaints

You spend most of the time at your team meetings expressing your dissatisfaction with your team members’ work and then subsequently listening to their complaints.

6. Mandatory extra work

You force employees to perform mandatory volunteer services, which destroys the employees’ interest in any volunteer activities.

7. Missing link to the company mission

Your people have never heard you say how their work is linked to what the whole company is trying to do.

8. Threats

Instead of offering rewards, you want to motivate your people to change their behavior by emphasizing the consequences of what will happen if they don’t do what you want.

9. Unclear management structure

It is not clear to your people who their bosses are and to whom they are accountable. In extreme cases they don’t even know who their subordinates are.

10. Rewarding rivalries

Instead of supporting competition among teams, you put individuals up against each other.

11. Preferring customers ahead of employees

You do not realize that the customer is not always right and that your primary customers are actually your employees.

12. Searching for culprits

Instead of focusing on your people’s contributions, you focus on blaming for mistakes. You point your finger instead of looking for a solution.

-kk-

  Ničíte morálku svých lidí?

  Většina manažerů se upřímně snaží vytvářet příjemné pracovní prostředí, a podporovat tak morálku svých lidí. Přesto často opakují zbytečné chyby, jimiž morálku svého týmu spolehlivě podrývají. Na 12 takových chyb upozornil server HR Communication. Zkuste si upřímně říci, zda se některých z nich nedopouštíte i vy.

  1. Nedostatečné školení

  Přijímáte zaměstnance a předpokládáte, že se zaučí sami.

  2. Nejasná očekávání

  Neumíte jasně říci, co chcete, a přesto kritizujete tým za to, že neplní vaše očekávání.

  3. Přehlížení kancelářské politiky

  Problémy zaměstnanců vnímáte jako jejich problémy, ne vaše.

  4. Přehlížení špatného přístupu

  Přestože si někteří vaši lidé stěžují na přístup určitého kolegy, nic s tím neděláte.

  5. Porady pouze za účelem stížností

  Většinu času na poradách se svým týmem věnujete vyjádření vaší nespokojenosti s jejich prací a následnému poslechu jejich stížností.

  6. Povinná práce navíc

  Nutíte zaměstnance k povinnému výkonu dobrovolné činnosti, což ničí zájem zaměstnanců o jakoukoli dobrovolnou činnost.

  7. Chybějící propojení s posláním firmy

  Vaši lidé od vás nikdy neslyšeli, jak jejich práce zapadá do toho, o co se snaží celá firma.

  8. Vyhrožování

  Místo toho, abyste nabízeli odměny, chcete dosáhnout změny chování svých lidí tím, že jim vyhrožujete důsledky v případě, že neudělají to, co chcete.

  9. Nejasná struktura vedení

  Vaši lidé nemají jasno v tom, kdo jsou jejich nadřízení a komu jsou odpovědní. V extrémním případě nevědí ani to, kdo je jejich podřízený.

  10. Odměňování rivality

  Místo toho, abyste podporovali soupeření mezi týmy, stavíte proti sobě jednotlivce.

  11. Upřednostňování zákazníků před zaměstnanci

  Neuvědomujete si, že zákazník nemá vždy pravdu a že vašimi prvními zákazníky jsou vlastně právě zaměstnanci.

  12. Hledání viníků

  Místo na přínosy svých lidí se soustředíte na obviňování za chyby. Ukazujete prstem, místo abyste hledali řešení.

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci