Do not work harder, but smarter. What does this actually mean in practice?

Nepracujte více, ale chytřeji. Co to ale vlastně znamená v praxi?

Professional and self-development literature often suggests that higher productivity and career success is not necessarily based on working more but, most importantly, on working smarter. But what does this actually mean in practice? And how to start working smarter? Here are some tips.

These tips were published by Business Insider.

Set clear goals

The first step is to be clear about what you want to achieve, the direction of travel, and how far you want to go. Write down your goals and define them as precisely as possible.

Where possible, delegate work

Delegating work is not a sign of incompetence; on the contrary, when used properly, it is a sign of good work organisation. As a manager, you should learn to delegate work effectively and teach your subordinates to do the same.

Rely more on automation

These days, there is a widely available range of automation tools and programs using artificial intelligence. Try to find ways to use automation in your work and get rid of some routine tasks.

Prioritise and do not become overwhelmed by routine tasks

Want to work smarter? Then prioritise better. Be clear about what you want to do each day and where you want to invest your energy. This will help you avoid being overwhelmed by routine tasks.

Remember to relax

It sounds slightly paradoxical, but in order to work more efficiently and smarter, you need to plan breaks and time for yourself. Relax regularly, occasionally put work aside, and you will see you are more efficient at work.-mm-

  Nepracujte více, ale chytřeji. Co to ale vlastně znamená v praxi?

  V odborných a osobně-rozvojových textech často můžeme číst, že abyste dosáhli vyšší produktivity a kariérního úspěchu, neměli byste nutně pracovat více, ale hlavně byste měli pracovat chytřeji. Co to ale vlastně v praxi znamená? A jak začít pracovat chytřeji? Máme pro vás několik tipů.

  Tyto tipy uveřejnil web Business Insider.

  Nastavte si jasné cíle

  Prvním krokem je vědět jasně, čeho chcete vlastně dosáhnout. A určit si, jakým směrem a jak daleko se chcete dostat. Sepište si proto své cíle a definujte je co možná nejpřesněji.

  Když je to možné, delegujte práci

  Delegování práce není známkou neschopnosti. Naopak – při správném využití je známkou dobré organizace práce. Jako manažer se proto naučte efektivně delegovat práci. A naučte to samé i své podřízené.

  Více se spolehněte na automatizaci

  Dnešní doba nabízí celou řadu automatizačních nástrojů a programů využívajících umělou inteligenci. Zkuste najít způsob, jak automatizaci využít ve své práci a zbavit se tak některých rutinních úkonů.

  Určete si priority a nenechte se zahltit rutinními úkoly

  Chcete pracovat chytřeji? Tak si lépe určete priority. Mějte jasno v tom, čemu se každý den chcete věnovat a do čeho chcete dát svou energii. A to vám pomůže nenechat se zahltit rutinními úkony.

  Nezpomínejte relaxovat

  Zní to lehce paradoxně, ale abyste pracovali efektivněji a chytřeji, musíte si plánovat i pauzy a čas na sebe. Pravidelně relaxujte, občas nechte práci prací, a uvidíte, že budete v práci efektivnější.  -mm-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider