Negative feedback to employees: five tips on how to do it

Negativní zpětná vazba směrem k podřízeným: 5 tipů, jak na to

Every manager wishes they could always only heap praise on their subordinates. But the reality is that people management necessarily means you also need to be critical in a constructive way if something with an employee needs improving. Here are five tips on how you as a manager can give employees negative feedback so that it has the desired positive impact and helps them in their development.

These tips were published by Business Insider.

Leave emotions aside

First of all, you must not become overwhelmed by emotions; you need to remain calm at all times. Communicate in a transparent and friendly manner, try to be on the same wavelength as the employee and avoid making them feel like the two of you are in opposition.

Be objective and stick to the facts

Always try to keep an objective, impartial attitude, and be fair towards the employee. Prepare specific proof and arguments that support your main point.

Describe the problem in a clear and comprehensible way

When you get to the core of the problem itself, do not beat around the bush and do not use any euphemisms. Remain calm and describe what the problem is using clear and simple language.

Let the employee respond and listen to them

Remember to allow some space also to the given employee. Listen to what they have to say about the matter, and genuinely and honestly reflect on their response.

Define the subsequent plan

At the end of the meeting, agree with the employee on what will happen next. Set up mutual expectations and define the next steps and also the timeline of what needs to be done on both sides.

 

-mm-

  Negativní zpětná vazba směrem k podřízeným: 5 tipů, jak na to

  Každý manažer by si asi přál, aby mohl své podřízené jenom chválit. Realita je ale taková, že k vedení lidí chtě nechtě patří i dávání kritické, ale konstruktivní zpětné vazby, když dotyčný manažer vidí, že u podřízeného je potřeba něco zlepšit. Zde je pět tipů, jak z pozice vedoucího týmu dávat svým podřízeným negativní zpětnou vazbu tak, aby měla kýžený pozitivní dopad a aby pomohla pracovníkům v jejich rozvoji.

  Tyto tipy uveřejnil server Business Insider.

  Nechte emoce stranou

  V prvé řadě je nutné nenechat se strhnout emocemi a řešit celou záležitost v klidu. Komunikujte transparentně a přátelsky, snažte se být s pracovníkem na stejné vlně a snažte se vyhnout tomu, aby na něj váš rozhovor působil tak, že jste v opozici.

  Buďte objektivní a držte se faktů

  Snažte se v každém případě udržet nestranný, objektivní přístup, a buďte vůči pracovníkovi féroví. Připravte si konkrétní důkazy a argumenty, které vaši myšlenku podporují.

  Jasně a srozumitelně pojmenujte problém

  Když se dostanete k samotnému jádru problému, nechoďte okolo horké kaše ani nepoužívejte eufemismy. V klidu a pomocí zcela srozumitelného a jasného vyjadřování zcela konkrétně popište, v čem přesně je problém.

  Dejte pracovníkovi prostor a naslouchejte mu

  Nezapomeňte dát prostor i dotyčnému pracovníkovi. Poslechněte si, co vám k danému tématu chce říct, a skutečně a upřímně přemýšlejte o tom, co daný podřízený odpoví.

  Definujte následný plán

  Na konci schůzky si s pracovníkem ujasněte, co se bude dít dál. Nastavte si vzájemná očekávání a definujte konkrétní kroky i časový rámec toho, co je potřeba na obou stranách udělat.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider