Guide on how to seem immediately likeable to people around you

Manuál, jak si okamžitě získat sympatie lidí ve svém okolí

The good news is that charisma can be learnt. Having a certain charisma, coming across as likeable and earning the respect of people around you: this is something that makes the work of a manager much easier and is crucial in their communication with employees. Here is a seven-step guide on how to seem immediately likeable to people around you.

Smiling

The most effective way to seem likeable, according to the TED project website, is showing your surroundings you are happy and content to be where you are. This is why you need to smile a lot.

Listening

People tend to be somewhat egoistic, and they like people who above all listen to them. Be interested in those around you and actively listen to what they are saying.

Sense of humour

A healthy and positive sense of humour shows you are confident and original. Get on the same wavelength with people you are talking to, and do not be afraid to be funny sometimes.

Additional questions

When talking to someone, ask them supplementary questions regarding what they are saying. You will thus show you are genuinely interested in the other person and you will seem likeable to them.

Positive body language

If you show a positive attitude using body language, for example by adopting an open stance towards the other person and using positive gestures, the other person will start subconsciously mirroring these gestures and see you as more likeable.

Lack of nervousness

This might seem an odd piece of advice, but you must try not to be nervous. People feel good around another person if they can tell that person is in good mood and feels no nervousness.

Adaptation

Whenever you talk to anyone, get on the same wavelength as them and adopt their style of communication, both on the verbal and non-verbal levels.

 

-mm-

  Manuál, jak si okamžitě získat sympatie lidí ve svém okolí

  Charisma je něco, čemu se naštěstí dá naučit. Mít určité charisma a získat si sympatie a respekt lidí ve svém okolí je něco, co manažerovi hodně usnadní jeho práci s podřízenými a co je pro výkon manažerské práce víceméně nepostradatelné. Zde je manuál, jak v sedmi krocích okamžitě získat sympatie svého okolí.

  Úsměv

  Nejefektivnějším způsobem, jak se zalíbit svému okolí, je podle webu projektu TED dát najevo svému okolí, že jste spokojení a že jste rádi tam, kde jste. Proto se hodně usmívejte.

  Naslouchání

  Lidé jsou tak trochu egoisté a mají rádi osoby, kteří především naslouchají jim. Zajímejte se o lidi ve svém okolí a aktivně naslouchejte tomu, co říkají.

  Smysl pro humor

  Zdravý a nepodlý smysl pro humor prokazuje určité sebevědomí a originalitu. Nalaďte se proto na vlnu lidí, se kterými mluvíte, a nebojte se občas tvořit humor.

  Dodatečné otázky

  Když se s někým bavíte, pokládejte mu dodatečné otázky týkající se toho, co vám říká. Ukážete tak, že se o dotyčného člověka skutečně zajímáte, a budete mu tak sympatičtí.

  Pozitivní řeč těla

  Když budete dávat svoji náklonnost najevo pomocí řeči svého těla, tedy když budete stát k dotyčnému čelem a budete používat pozitivní gestikulaci, začne tato gesta druhý člověk podvědomě zrcadlit a pocítí k vám větší sympatie.

  Absence nervozity

  Zní to jako zvláštní rada, ale musíte se snažit nebýt nervózní. Lidé se s jiným člověkem cítí dobře jenom pokud vidí, že dotyčný je v dobré náladě a nepociťuje nervozitu.

  Přizpůsobení se

  Vždy, když s někým komunikujete, se nalaďte na jeho vlnu a přizpůsobte se jeho stylu vyjadřování, jak na verbální tak i neverbální úrovni.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com