Manager's relaxation: five tips on eliminating work-related stress

Manažerská relaxace: 5 tipů, jak se zbavit stresu z práce

Management positions have one of the highest risks of burnout. They tend to be extremely stressful and psychologically demanding, which is why those in such positions need to take proper care of their mental wellbeing. This article offers five of the most effective relaxation techniques that can help managers overcome work-related stress.

This list was published by Addicted2Success.com.

Sport and physical activity

Physical activity and sport are essential for relaxation. A lack of physical activity interferes with the body's natural cycles: you thus deprive yourself of endorphins and do not sufficiently support the body's natural metabolic processes. As a result you are more susceptible to poor quality sleep, stress and illnesses.

Contact with nature

Relatively speaking, humans as a species have only recently moved from the outdoors to urban area interiors and in many ways spending so much time inside buildings is unnatural for us. Boost your mental capacities by taking regular walks or otherwise being in the open air.

Maintaining social contacts

Do not underestimate the importance of social relationships. Meet up with family, friends and acquaintances, and keep in touch with them. This way you will often gain a necessary wider perspective, which will help you better face problems at work.

Breaking the routine

Too much monotonous routine at work or in one's personal life may lead to a certain inertia, stress, and ultimately to burnout. Occasionally it is advisable to break up the routine in some way. If you have the chance, try working in the afternoon or in the evening some days and use the mornings instead to engage in some sport or other physical activity.

Healthy sleeping habits

Last but not least, it is necessary to stick to a healthy sleeping schedule. Go to bed at a regular time, sleep for a sufficiently long period, and if possible always get up at a similar hour. This will help regenerate your brain and boost your energy.

 

-mm-

  Manažerská relaxace: 5 tipů, jak se zbavit stresu z práce

  Manažerské pozice patří mezi jedny z nejrizikovějších z hlediska syndromu vyhoření. Bývají často také vysoce stresové a kladou na ty, kdo je vykonávají, nemalé psychické nároky. Je proto zcela zřejmé, že lidé na manažerských pozicích se musí o to více starat o své duševní zdraví. V tomto článku si ukážeme pět nejúčinnějších relaxačních technik, pomocí kterých mohou manažeři čelit stresu z práce.

  Tento seznam uveřejnila webová stránka Addicted2Success.com.

  Sport a fyzická aktivita

  Fyzická aktivita a sport jsou nedílnou součástí relaxace. Pokud se nehýbete, nabouráváte tím přirozený chod těla, ochuzujete se o endorfiny, nepodporujete dostatečně přirozené metabolické procesy a ve výsledku jste náchylnější ke špatnému spánku, ke stresu a k onemocněním.

  Kontakt s přírodou

  Lidé, coby živočišný druh, se z přírody do měst a interiérů přestěhovali relativně nedávno a v mnoha ohledech je pro nás neustálý pobyt v zástavbě nepřirozený. Nabuďte svoji psychiku tím, že se budete pravidelně procházet nebo jinak vyskytovat v přírodě.

  Udržování sociálních kontaktů

  Nepodceňujte důležitost sociálních vztahů. Vídejte se se svou rodinou, s přáteli a známými, a udržujte s nimi komunikaci a vztahy. Často tak získáte tolik potřebný nadhled, díky kterému budete schopni lépe čelit problémům v práci.

  Narušování rutiny

  Příliš monotónní rutina v práci či osobním životě může vést k určité otupělosti, stresu a ve výsledku i k vyhoření. Někdy není od věci rutinu zdravým způsobem narušit. Pokud máte tu možnost, zkuste v některých dnech pracovat třeba odpoledne a večer a naopak sportovat nebo se věnovat soukromým věcem ráno.

  Zdravý spánkový režim

  V neposlední řadě je nutné udržovat zdravý spánkový režim. Choďte pravidelně spát, spěte dostatečně dlouhou dobu a pokud možno vstávejte vždy v podobnou hodinu. Pomůže to vašemu mozku při regeneraci a dodá vám to energii.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success