Summer tips for your career advancement

Letní tipy pro rozvoj kariéry

Summer does not bring only vacations, but also many opportunities to advance your career. These opportunities are educational as well as entertaining and meaningful. Some of them were summarized on the U.S. News website by Nicole Williams, author of several books on career development (not only) for women and a career expert at the LinkedIn social network.

Start playing golf

Golf is a great sport for career networking. You can talk to your superiors away from the workplace, meet new important people in your branch and learn things you would otherwise not learn. Summer is the best time to start.

Learn new skills

Universities as well as other educational institutions offer special summer courses focused on various skills. Try to look at them and ask at your company whether such courses can be paid for you. Even if you do not receive any money, choose a course where you will meet interesting people.

Do not leave early on Friday afternoons

Most people do not work on summer Friday afternoons. They try to go home as soon as possible and offices remain quiet. Use these quiet moments to learn something new. You can, for example, read news from your branch on the Internet.

Organize a charity event

This might be, for example, a run for a good cause. Involve your colleagues and get to know each other better on the personal level. Ideally, ask your company to become your sponsor. Just look around yourself to see what charitable organizations are active in your area.

Become a volunteer

Find a non-profit organization where you can offer your help. Make your choice so that you can learn some new skills to be used at your work, too. You will at least meet strong leaders who can inspire you.

-kk-

  Letní tipy pro rozvoj kariéry

  Léto nepřináší jen dovolené, ale také mnohé příležitosti pro rozvoj vaší kariéry. Jsou to příležitosti nejen poučné, ale také zábavné a smysluplné. Na stránkách serveru US News shrnula několik takových příležitostí Nicole Williamsová, autorka několika knih z oblasti rozvoje kariéry (nejen) pro ženy a kariérní expertka sociální sítě LinkedIn.

  Začněte hrát golf

  Golf je ideálním sportem pro kariérní networking. Můžete si popovídat s nadřízenými mimo firmu, poznat nové důležité lidi z oboru a dozvědět se věci, které byste se jinak nedozvěděli. Léto je nejlepší doba, kdy začít.

  Vzdělávejte se

  Univerzity i další vzdělávací instituce nabízejí speciální letní kurzy nejrůznějších dovedností. Zkuste se po nich poohlédnout a zeptat se v práci, zda by vám je neproplatili. I když peníze nedostanete, vyberte si kurz, na které se setkáte se zajímavými lidmi.

  Neutíkejte v pátek odpoledne

  V pátek odpoledně a ještě v létě již většina lidí nepracuje. Snaží se odejít co nejdříve domů a v kanceláři pak bývá klid. Využijte těchto klidných chvilek k tomu, že se přiučíte něčemu novému. Můžete si například číst novinky z vašeho oboru na internetu.

  Zorganizujte charitativní akci

  Může to být například běh za nějakou dobrou věc. Zapojte kolegy a poznejte se lépe po osobní stránce. V ideálním případě vás může sponzorovat firma. Stačí se porozhlédnout, jaké charitativní organizace působí ve vašem okolí.

  Staňte se dobrovolníkem

  Najděte si neziskovou organizaci, které byste mohli pomoci. Vybírejte tak, abyste se i vy mohli naučit novým dovednostem, které pak využijete v práci. Minimálně se zde setkáte se silnými lídry, kteří vás mohou inspirovat.

  -kk-

  Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře