Everyday habits that will make you more productive in the long run

Každodenní návyky, díky kterým budete dlouhodobě produktivnější

Productivity and work efficiency are key traits of anyone wanting to succeed as a leader. Fortunately, these skills can be learned. There are certain habits and rituals that will help you get more done in a shorter time, do a great job, be an inspiring leader and better combine your work and personal life. This article describes these simple, yet effective habits.

Physical activity in the afternoon

According to PsychCentral.com, most people do physical activities and sports either in the early morning or in the evening. In terms of how a body works and boosting energy, it is a good idea to try and include at least a little physical activity in the early afternoon and thus get an energy boost for the rest of the afternoon.

Stop at an optimum moment

Many people say it is good to leave the office with a clean desk. But an effective alternative is stopping at a good point when you know exactly what the next step will be. Then start with this step first thing in the morning. You will thus have a quick and easy start to the new day.

Nap

Did you know Edison, Rockefeller and Churchill were all fond of an afternoon nap? If you have the opportunity, try incorporating a short nap into your programme after lunch and thus reboot yourself. The ideal length of the nap should be 20-30 minutes. At the beginning, you might not be able to fall asleep but if you practise napping, you will soon be able to fall asleep as soon as you lie down.

Preparation for the next day

A great way to start the working day is knowing exactly what you will be doing and not losing time getting organised. Get used to preparing tasks and a schedule every afternoon for the following day, so that you can arrive the next morning and start working effectively right away.

 

-mm-

  Každodenní návyky, díky kterým budete dlouhodobě produktivnější

  Produktivita a efektivita práce jsou klíčové vlastnosti pro někoho, kdo chce úspěšně vést ostatní. Naštěstí se jedná o naučené schopnosti. Existují určité zvyky a rituály, které vám pomohou stihnout toho více, odvést skvělou práci, být inspirativním manažerem a lépe skloubit pracovní a osobní život. V dnešním článkům vám tyto jednoduché, ale účinné návyky ukážeme.

  Odpolední fyzická aktivita

  Podle PsychCentral.com se většina lidí věnuje sportovním a fyzickým aktivitám buď brzy ráno nebo naopak večer. Z hlediska fungování těla a dodání energie je ale skvělým nápadem pokusit se včlenit alespoň malou fyzickou aktivitu do brzkého odpoledne a tím si dodat energii po zbytek pracovního odpoledne.

  Skončete v nejlepším

  Mnoho pouček sice říká, že je dobré odcházet z práce s čistou hlavou, ale efektivní alternativou je naopak skončit práci v nejlepším s tím, že víte přesně, jaký bude další krok. A tím začnete hned z rána další den a skvěle a jednoduše se tak nastartujete do pracovního procesu.

  Šlofík

  Víte, že Edison, Rockefeller nebo Churchill byli vyznavači odpoledních šlofíků? Pokud tu možnost máte, zkuste začlenit krátký spánek po obědě do svého programu a tím se restartovat a nabudit. Ideální délka šlofíku by měla být okolo 20-30 minut. Zezeačátku se vám možná nepodaří usnout, ale pokud budete trénovat, v krátkém čase budete schopni usnout hned, jak ulehnete.

  Příprava na další den

  Skvělým zvykem je začínat každý pracovní den tím, že přesně víte, co budete dělat, a neztrácíte tak čas organizací. Naučte se každý den odpoledne si připravit úkoly a rozvrh na další den, abyste následujícícho rána mohli přijít a rovnou začít efektivně pracovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central