Coffee and working morale: Should managers take barista courses?

Káva a pracovní morálka: Měli by se manažeři přeškolit na baristy?

Tight budgets are a common reality for many departments. Managers therefore need to choose wisely when deciding about how to motivate their subordinates. It seems that such an ordinary thing as coffee, offers a surprisingly high return on investment.

A substantial number of employees acknowledged that they feel much more motivated to do their best at their offices when they are provided with some perks – free good quality coffee being an example of one.

Small perks make a big difference

The website saleshq.monster.com reported that according respondents to a recent survey of employed Americans there is a strong link between benefits and the impact on the morale and productivity.

Dr. Bob Nelson (leading authority on workforce motivation, author of a best-seller and co-founder of Recognition Professionals International) confirms this relationship and also stresses the importance of recognition and reward for staff. Even a small thing counts. Further,according to Dr. Nelson, fresh and gourmet coffee available for free in the office is one of the highly desirable office perks.

There was another national survey in the USA (although conducted by a company that is a leader in brewing systems supplies) that found  that almost 40 % of employees would prefer the free daily coffee or tea option over an annual company party.

No need to study coffee varieties

There are quite a lot of companies that offer services and assistance connected to launching a good-coffee services. There are even ways to brew coffee directly over ice, which may come handy especially during the long hot days of summer.

-jk-

  Káva a pracovní morálka: Měli by se manažeři přeškolit na baristy?

  Napjaté rozpočty jsou realitou pro mnohá oddělení. Manažeři tak musí moudře volit způsob, jakým chtějí motivovat své podřízené. A zdá se, že i tak obyčejná věc jako káva nabízí překvapivě vysokou návratnost investice.

  Zaměstnanci potvrzují, že se cítí mnohem více motivovaní k odvedení co nejlepší práce, když je jim v práci poskytnut nějaký benefit. Favoritem mnoha pracovníků se ukázala být káva, která je poskytována zdarma a je připravena z kvalitních zrn.

  Malé výhody mají velké zásluhy

  Web saleshq.monster.com si všiml, že podle nedávné ankety, na kterou odpovídali zaměstnaní Američané, je mezi mezi dobrou kávou a morálkou silný vztah.

  Dr. Bob Nelson (autorita v oblasti motivace pracovníků, autor úspěšných knih a spoluzakladatel profesní asociace odborníků na odměňování Recognition Professionals International) potvrzuje tento vztah a zdůrazňuje, že jde o důležitý prvek uznání a odměny úsilí zaměstnanců. Dokonce i tak relativně malá věc se počítá. Kvalitní a čerstvá káva je podle Nelsona jedním z nejžádanějších benefitů.

  Podle další ankety, kterou připravila společnost zabývající se výrobou kávovarů, dá celých 40 % zaměstnanců přednost bezplatné kávě nebo čaji každý den před každoročním firemním večírkem.

  Není potřeba studovat odrůdy

  Samozřejmě, že pro zaměstnavatele, kteří se rozhodnou spustit strategii dobré kávy na pracovišti, existuje mnoho firem, které pomohou s výběrem i instalací. Dokonce existuje i přístroj, který uvařenou kávu rovnou ochladí ledem. Takový energizující, osvěžující nápoj je především v horkých letních měsících určitě příjemným benefitem.

  -jk-

  Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje