How a manager can solve a critical situation in four steps

Jak z pozice manažera řešit krizovou situaci ve čtyřech krocích

A manager's true qualities only appear when they are faced with a crisis or uncertainty. During such times, the leader must seem confident, reassure their team and help subordinates find the most effective solution or reaction to the given situation. Here are four things a manager should do in the face of a critical or uncertain situation.

This text is derived from an Entrepreneur.com article.

Be honest and acknowledge the non-standard situation

Trying to calm things by downplaying or even ignoring the problematic situation would be counterproductive. If subordinates see you are not taking the situation seriously and basically trying not to notice it, they will be even more nervous. First of all, you must acknowledge the team is in a non-standard situation and be honest with your subordinates.

Define goals and enthuse the team for a common vision

The next step is to say what it is that actually makes the situation non-standard, what is at stake and what the ideal state you want to achieve looks like. Introduce a vision to the team, a goal you as a group will be striving to reach. You should try to define this goal in as specific terms as possible. Then enthuse team members for the vision and motivate them to pull together to achieve it.

Agree on the next steps

When you know where you want to be heading, you should talk to the team about how to reach the goal. Define the tasks of individual team members so you overcome the problem in the quickest and most efficient way possible. Delegate tasks to team members, and ensure everyone agrees with them, understands why these steps are necessary, and what it is you want from them.

Act quickly and be flexible

In uncertain situations, you must keep an open mind. While you might agree on a solution you can start working on immediately, the situation could develop unexpectedly the very next day, and then you will have to react to that by adjusting your plans. This must not demotivate you, which is why you need to prepare the team for the fact that this eventuality may occur.

 

-mm-

  Jak z pozice manažera řešit krizovou situaci ve čtyřech krocích

  Skutečné kvality manažera se ukáží ve chvíli, kdy tým čelí krizové nebo nejisté situaci. V takové chvíli musí lídr působit jistým a uklidňujícím dojmem a musí svým podřízeným pomoci najít co možná nejefektivnější řešení či odpověď na nastalou situaci. Zde jsou čtyři věci, které musí udělat každý manažer ve chvíli, kdy tým čelí krizové nebo nejisté situaci.

  Tento text vychází ze článku na serveru Entrepreneur.com.

  Buďte upřímní a uznejte, že tým čelí nestandardní situaci

  Snažit se tým uklidnit tím, že budete ignorovat problematickou situaci, ve které se nachází, nebo že ji budete bagatelizovat, je vysloveně kontraproduktivní. Pokud budou vaši podřízení vidět, že situaci neberete vážně a snažíte se jí zkrátka nevnímat, budou ještě nervóznější. V prvé řadě je tedy potřeba uznat, že tým čelí nestandardní situaci, a být upřímný vůči svým podřízeným.

  Definujte cíle a nadchněte tým pro společnou vizi

  Dalším krokem je říct si, proč je vlastně situace nestandardní, co hrozí a jaký je naopak ideální stav, do kterého se chcete dostat. Představte týmu vizi - jakýsi cíl, za kterým budete jako celá skupina směřovat. Tento cíl je nutné definovat co možná nejvíce specificky. Pro tuto vizi pak tým nadchněte a motivujte jeho členy ke společnému postupu vůči vytyčenému cíli.

  Dohodněte se na postupech

  Když máte vytyčeno, kam chcete směřovat, domluvte si s týmem, jak tohoto cíle dosáhnete. Určete, kdo co bude dělat a jaké postupy zvolíte, abyste krizovou situaci co možná nejrychleji a nejefektivněji vyřešili. Rozdělte úkoly a ujistěte se, že s nimi všichni souhlasí, že všichni chápou, proč je nutné takto postupovat, a že rozumí tomu, co se po nich chce.

  Jednejte rychle a buďte flexibilní

  V nejistých situacích je potřeba udržet si otevřený přístup. I když se dohodnete na určitém řešení, na kterém ihned začnete pracovat, může se snadno stát, že druhý den se situace opět nějak vyvine jiným směrem a vy na to budete muset reagovat úpravou vašich postupů. Tato situace vás nesmí demotivovat. A proto je potřeba na tuto eventualitu váš tým předem připravit.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com