How to retain employees

Jak udržet zaměstnance ve vaší firmě

Try to hire job candidates not only because they have the required skill set but also based on your company culture. You can train employees but altering their personalities is not easy at all, according to the Open Forum website. Think about the climate you have created in your office and try to match suitable candidates to it. Is the atmosphere rather positive, friendly and do you like having fun? Or do you prefer a professionally keen environment of excellence? Any decision to leave your company is seldom the result of one specific situation: there is usually a longer story behind every resignation. It is much more probable an employee will stay with you if he or she has fitted in seamlessly right from the very beginning. And what about further tips for retaining employees?

Remuneration is important

Your employees should be eager to move on only because they lack challenges, not because there is lack of remuneration. Research salaries in the industry and then offer a little bit more than the standard rate. Remember that one highly paid but excellent worker can be much more valuable than three average workers with average salaries. Top performers will leave your customers happy and you can rely on their judgment. And that will give you peace of mind. When you imagine what the costs of finding a substitute for your best worker might be, you will see that investing in your employees can be really profitable.

Open communication

Things change and so does your business. Maybe you want to steer your company in a different direction or introduce a new way of doing things … Changes can be difficult and stressful. In order to retain your best employees as your business evolves, create an environment where there is an open and honest flow of information. Inform subordinates about your strategic plans and decisions and ask about their possible concerns. Mutual trust will reward you with greater honesty and loyalty.

-jk-

  Jak udržet zaměstnance ve vaší firmě

  Nevybírejte nové zaměstnance pouze podle toho, jaké jsou jejich silné stránky. Věnujte pozornost i tomu, jak moc jsou kompatibilní s firemní kulturou vaší společnosti. Zaměstnance totiž můžete školit, ale změnit jejich osobnost, to se vám jen tak nepodaří, píše web Open Forum. Popřemýšlejte o tom, jaké klima ve vaší firmě panuje. Je atmosféra spíše pozitivní a přátelská, s vtípky? Nebo je spíše chladná, profesionální, s požadavkem excelentních výkonů? Rozhodnutí opustit zaměstnání je zřídkakdy výsledkem jediné situace. Za každou výpovědí je obvykle delší příběh. Proto když vyberete zaměstnance, který hladce zapadne už od začátku, je daleko méně pravděpodobné, že se s vámi nakonec rozloučí. A jaké jsou další tipy pro udržení zaměstnanců?

  Vyšší plat se může vyplatit

  Když už vaši zaměstnanci pomýšlejí na změnu zaměstnavatele, mělo by to být kvůli novým výzvám a ne kvůli nízkému platu. Zjistěte si obvyklý plat v daném odvětví a pak nabídněte o trochu více. Jeden dobře zaplacený, ale skvělý pracovník, je přeci jen mnohdy přínosnější než tři průměrní pracovníci s průměrným platem. Ti nejlepší zaměstnanci se starají o to, aby byli vaši zákazníci spokojení. Na jejich úsudek se můžete spolehnout. Díky nim nebudete tolik ve stresu, protože víte, že to zvládnou. Hledání náhrady za ty nejvýkonnější zaměstnance by mohl být zdlouhavý a nákladný úkol. Investování do toho, aby s vámi zůstali, tak může být daleko výhodnější.

  Otevřená komunikace

  Podmínky se mění a mění se i váš byznys. Možná že chcete změnit směřování vaší firmy nebo zavádět velké změny… Změny ale mohou být stresující a náročné. Aby s vámi vaši zaměstnanci zůstali i v turbulentních časech, za kterých se vaše firma mění a vyvíjí, musíte s nimi komunikovat naprosto otevřeně a upřímně. Informujte je o svých strategických rozhodnutích a o plánech do budoucna. Ptejte se, co vnímají jako možná rizika. Vzájemná důvěra vám přinese více upřímnosti a loajality.

  -jk-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum