How to be immediately likeable to anyone you are talking to

Jak si okamžitě získat sympatie kohokoliv, s kým mluvíte?

Every successful manager must be able to build valuable and positive relationships not only with subordinates but also of course with managers, colleagues and business partners. Someone who can neither come across as likeable to those around them, nor communicate effectively, both in a group and on an individual level, can never become an inspiring and successful leader. Fortunately there are some simple and practical methods that will help you seem likeable to whomever you are talking to.

Smile

According to Addicted2Success, a smile is the simplest yet most effective way to build rapport with someone you are talking to. Simply smile and show good will. Almost straightaway the other person will subconsciously reciprocate.

Find common topics

Try to find common topics at the very start of your conversation. People immediately like anyone who is made from the same dough, so to speak. So if you find out you both enjoy fishing, playing the guitar, or you come from the same hometown, immediately use this to your advantage.

Use the other person's words and gestures

You may use the aforementioned concept of liking someone made from the same dough also by using the same expressions and gestures as the other person. Psychologically, you will immediately make them more interested in you and then better build rapport with them.

Ask questions

People love talking about themselves, often whether they realise it or not. So it is quite easy to seem likeable to them: you just need to ask them questions, let them talk and show a genuine interest in them.

Know the etiquette and assess situations well

Even if you succeed in building a strong rapport with someone, it can all be shattered if you make an inappropriate remark or cross certain lines. Be careful, assess well the personality and mood of the other person, and always follow the etiquette.

 

-mm-

  Jak si okamžitě získat sympatie kohokoliv, s kým mluvíte?

  Každý úspěšný manažer musí umět budovat hodnotné a pozitivní vztahy. A to jak se svými podřízenými, tak samozřejmě i se svými nadřízenými, kolegy nebo obchodními partnery. Člověk, který neumí vzbudit sympatie ve svém okolí a který neumí efektivně komunikovat, jak v kolektivu tak na individuální úrovni, se nikdy nemůže stát inspirativním a úspěšným lídrem. Naštěstí existuje několik jednoduchých, praktických postupů, které vám pomohou získat sympatie kohokoliv, s kým mluvíte.

  Usmívejte se

  Podle Addicted2Success je úsměv tím nejjednodušším, ale zároveň nejúčinnějším způsobem, jak si získat sympatie člověka, se kterým mluvíte. Zkrátka se usmívejte a dejte najevo dobrou vůli. Druhý člověk vám ji začne podvědomě prakticky ihned opětovat.

  Najděte společná témata

  Zkuste co nejdříve na začátku konverzace najít společná témata. Lidé automaticky pociťují sympatie ke komukoliv, kdo je takříkajíc ze stejného kmene. Pokud tedy zjistíte, že jste s dotyčným oba rybáři, že oba hrajete na kytaru nebo pocházíte ze stejného města, hned toho využijte v konverzaci ve svůj prospěch.

  Používejte gesta a výrazy druhé osoby

  Výše zmiňované sympatie k lidem ze stejného kmene lze využít i tak, že budete používat stejné výrazy, stejná gesta a stejnou řeč těla, jako člověk, se kterým se bavíte. Psychologicky v něm tak okamžitě probudíte větší zájem o vaší osobu a dáte základ společnému souznění.

  Ptejte se

  Lidé velmi rádi mluví o sobě. Často aniž by si to uvědomovali. Získat si jejich sympatie je tedy poměrně jednoduché – stačí se ptát, nechat je mluvit a dávat najevo skutečný a nefalšovaný zájem.

  Znejte etiketu a dobře odhadujte situace

  I dlouho a efektivně budované sympatie a souznění s dotyčnou osobou může okamžitě přijít vniveč, pokud utrousíte nějakou nevhodnou poznámku nebo překročíte určité hranice. Buďte v tomto ohledu opatrní, dobře odhadujte náturu a náladu člověka, se kterým mluvíte, a chovejte se podle etikety.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success