Develop your team by motivating employees to learn from their mistakes

Jak rozvíjet svůj tým? Motivujte podřízené, aby se učili ze svých chyb

Every manager, including you, wants a team consisting of independently working, productive and constantly developing employees. One of the skills your subordinates should work on is learning from their own mistakes. You as the team manager should create such a working environment in which small mistakes are tolerated and employees are motivated to work with them in a constructive manner. But what should this learning process look like in reality? And how should you yourself behave when dealing with your own mistakes and wanting to serve as a role model to team members? Here are three steps you should take after some mistake so as to make constructive use of the mishap.

Put emotions aside

As Forbes states, the first step is to look at the whole event from a wider perspective, getting rid of your own emotions, such as frustration, disappointment or sadness, and viewing the whole matter rationally. Try to assess the situation in an objective, analytical manner; find where the mistake occurred and where you should have behaved differently.

Analyse the whole situation from beginning to end

In your analysis of the mistake, do not focus only on the moment when it occurred. Take into consideration everything that led up to it, what the circumstances were and what happened immediately afterwards. In order to be able to learn from the situation and find a solution that will prevent any repetition, you have to understand the overall context of how the mistake arose and not treat it as some isolated, unrelated event.

Do not hesitate to consult an expert

If you have evaluated the situation and gathered all the relevant data, it is now time to come up with a practical and specific solution that will prevent a reoccurrence. You could even approach an expert concerning this issue. This person might be, for example, a subordinate from your team who is knowledgeable about the given topic, or an external expert, or another colleague who is an expert in the field.

 

-mm-

  Jak rozvíjet svůj tým? Motivujte podřízené, aby se učili ze svých chyb

  Jako každý manažer i vy jistě chcete, aby váš tým sestával ze samostatně pracujících, produktivních a neustále se rozvíjejících pracovníků. Jednou z dovedností, které by si měli vaši podřízení osvojit, je schopnost poučit se ze svých chyb. A vy jako jejich vedoucí byste se měli snažit vytvořit takové pracovní prostředí, ve kterém se malé chyby tolerují a ve kterém jsou pracovníci motivovaní s chybami, které učiní, konstruktivně pracovat. Jak by ale toto poučení mělo vypadat v praxi? A jak byste se měli chovat vy, když řešíte svoji vlastní chybu a snažíte se jít svým podřízeným příkladem? Přinášíme vám tři kroky, které musíte po vlastním přešlapu učinit, abyste chybu skutečně efektivně využili.

  Oprostěte se od emocí

  Jak uvádí Forbes, prvním krokem je podívat se na celou událost z větší perspektivy, odpoutat se od svých vlastních emocí, jako je třeba frustrace, zklamání nebo smutek, a podívat se na celou věc racionálně. Pokuste se situaci vyhodnotit víceméně matematicky a objektivně a najít, kde skutečně nastala chyba a kde jste se měli zachovat jinak.

  Analyzujte průběh celé situace od začátku až do konce

  Ve své analýze chyby se nesoustřeďte pouze na okamžik, kdy k samotné chybě došlo, ale berte v potaz i vše, co k ní vedlo, jaké byly její okolnosti a co se dělo bezprostředně po ní. Abyste se totiž byli schopni ze situace poučit a najít řešení, které podobné chybě zabrání v budoucnu, musíte chápat celý kontext vzniku dané chyby a neřešit ji jako osamocenou, oddělenou věc.

  Neváhejte se poradit s odborníkem

  Pokud jste situaci vyhodnotili a sesbírali všechna relevantní data, je na čase přijít s praktickým a konkrétním řešením, jak stejné situaci pro příště zabránit. Nebojte se oslovit s tímto úkolem i nějakého odborníka. Může se jednat třeba o nějakého podřízeného z vašeho týmu, který se v dané problematice vyzná, případně o externího experta nebo jiného kolegu, který je na danou oblast odborníkem.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com