How to manage introverts

Jak řídit introverty

While extroverts actively raise discussions about problems, introverts rather look for a quiet place where they could think about them. This does, however, not mean that they can't come up with solutions - they just need the right approach from their managers. Five proven best practices for managing introverts were summarized on Entrepreneur.com.

Don't force introverts to make immediate decisions

Introverts need time to prepare for the issues to  be discussed. In an ideal case you should give them the agenda in advance so that they can fully participate in the discussion. If this is not possible, give them sone time after the discussion to think about further options and come with suggestions.

Provide quiet work environment

Too much external stimuli disturb introverts more than others. Therefore, if they can't work in a quiet place all the time, provide them with at least some space where they can think without any strong audio and visual intrusions. Let them work independently.

Hold meetings before lunch

Generally, introverts have the most energy in the morning when they are not overwhelmed by various external stimuli yet. Take advantage of this when organizing meetings.

Let introverts speak

Actively ask introverts to express their opinions and don't interrupt their speech. A moment of silence is not a problem. Make sure that extroverts will not start talking.

Communicate privately

Don't expect introverts to talk about their ideas spontaneously before a larger number of people. Bet on face-to-face conversations. If they are to speak at a meeting, inform them about it in advance.

-kk-

  Jak řídit introverty

  Zatímco extroverti aktivně vyvolávají diskuse o problémech, introverti hledají klidné a tiché místo, kde by o nich mohli sami přemýšlet. To však neznamená, že nedokáží přijít s řešeními – jen od svých manažerů potřebují správný přístup. Pět ověřených best practices pro řízení introvertů shrnul server Entrepreneur.com.

  Nenuťte introverty k okamžitým rozhodnutím

  Introverti potřebují čas, aby se připravili na věci, o kterých budete diskutovat. Ideální je dát jim předem agendu, aby se mohli plně zapojit do diskuse. Pokud to není možné, dejte jim čas po skončení diskuse, aby se mohli zamyslet nad dalšími možnostmi a přijít za vámi s návrhy řešení.

  Zajistěte klidné pracovní prostředí

  Příliš mnoho podnětů okolo introverty ruší více než ostatní. Pokud tedy nemohou pracovat na klidném místě celou dobu, zajistěte jim alespoň dílčí prostor, kde mohou přemýšlet bez silných zvukových a vizuálních vyrušení. Nechte je pracovat samostatně.

  Pořádejte porady před obědem

  Introverti mají většinou nejvíce energie dopoledne, kdy ještě nejsou zahlceni různými externími podněty. Využijte toho při pořádání porad.

  Nechte introverty mluvit

  Aktivně je vyzývejte, aby vyjádřili své názory a neskákejte jim do řeči. Když bude chvíli ticho, nevadí. Zajistěte, aby nezačali mluvit extroverti.

  Komunikujte soukromě

  Neočekávejte od introvertů, že budou spontánně vystupovat se svými nápady před větším počtem lidí. Vsaďte na rozhovory mezi čtyřma očima. Mají-li vystoupit na poradě, předem je o tom informujte.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele