How to live with narcissistic coworkers

Jak přežít vedle narcistických kolegů

Very self-centered people are often not easy to put up with. When you have a narcissistic coworker, it can be huge challenge. Relationships with such people can be destructive. In addition, your financial and emotional welfare may be at stake. Your possible ways of dealing with it follow: you can avoid the narcissist, develop a fixed strategy for your talks with him or she and stick to them, don’t get taken in by the flattery and simply do your job. This advice was published on the psychologytoday.com website.

1) Avoid the person

Narcissism is usually considered to be a problem when it comes to relationships. Therefore you want to delete such relationships by simply avoiding narcissistic colleagues. However it can be difficult to do, because of their nature, they are usually around. They like to be seen as movers and shakers and we tend to feel we want to be around them. We feel the energy and importance projected. However, it is just an illusion. They are full of excitement, but that’s all.

2) Stick to your conversation strategy

Develop your own talking points. You have to know what exactly you want to achieve and stick to it. Don’t be distracted by flattery. Be polite, but uncompromising.

3) Ignore them and carry on with your work

Ignore them and do your job. If you are a conscientious and hardworking employee, you have no better protection from the slings and arrows of narcissistic colleagues. Politely decline their invitations to go out after work. Don’t get drawn into gossip. Don’t do them any favors; just say you are too busy.

4) Ignore all the flattery, it’s not honest

First a narcissist adores you, then he starts to hate you. Never accept his or her flattery, because that is the beginning of a relationship. Don’t get deceived by the false recognition.

-jk-

  Jak přežít vedle narcistických kolegů

  Vycházet s lidmi, kteří jsou příliš zaměřeni sami na sebe, není snadné. Pokud máte narcistického spolupracovníka, může to pro vás být skutečně těžké – vztahy s takovými lidmi totiž mohou být destruktivní. Navíc přitom může být v sázce vaše finanční i emoční zdraví. Vaše možnosti jsou následující: můžete se narcisovi vyhýbat, můžete s ním mluvit pouze věcně, můžete se snažit nepodlehnout jeho lichotkám a prostě dál dělat svou práci. To radí web psychologytoday.com.

  1) Vyhýbejte se jim

  Když dojde na vztahy, narcismus je obvykle považován za vážný problém. Proto chcete vztahy s narcistickými lidmi omezit a prostě se jim vyhýbat. To ale může být složité, protože se obvykle zapojují do mnoha činností. Rádi se cítí jako hybatelé, a proto možná budete potřebovat být jim blízko. Jejich přítomnost vás navíc možná naplňuje zdáním energie a důležitosti. Jsou to ale jen pocity. Oni sice jsou plni nadšení, ale to je všechno.

  2) Držte se pevného schématu, když s nimi mluvíte

  Mluvte jen o tom, o čem potřebujete. Víte přesně, čeho chcete dosáhnout – a toho se držte. Nenechte se rozptýlit lichotkami. Buďte zdvořilí, ale nekompromisní.

  3) Nevšímejte si jich a dál dělejte svou práci

  Prostě je ignorujte a pracujte. Když budete svědomitými a pilnými zaměstnanci, budete skvěle chráněni před útoky a ústrky ze strany narcistického kolegy. Zdvořile odmítněte nabídku na setkání po práci a stejně tak se nenechte zatáhnout ani do klepů a pomluv. Nedělejte jim žádné laskavosti – vymluvte se na to, že jste příliš zaneprázdnění.

  4) Ignorujte všechny lichotky, nejsou upřímné

  Nejdřív vás narcis může obdivovat, pak vás začne nenávidět. Nikdy jeho lichotky nepřijímejte, protože tím byste s ním navázali určitý vztah. Nenechte se ošálit falešnými slovy uznání.

  -jk-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie