How to prevent burnout syndrome in your team

Jak předejít výskytu syndromu vyhoření ve vašem týmu

Burnout syndrome is a phenomenon which requires no explanation. It is a result of long-term stress, non-sustainable way of working and emotional strain that manifests itself as sudden loss of motivation, apathy, unwillingness to work, exhaustion and inability to perform tasks. Burnout is more common especially among employees in services and professions which involve direct interaction with clients, e.g. social workers, health workers, customer service agents, waiters, salespeople or consultants. However, burnout can affect anybody, which is why this article looks at how to avoid it in your team.

Balance between work and personal life

As Human Capital League states, the first step in the fight against burnout is providing employees with the opportunity to balance their work and personal lives. Offer flexible working hours, home office and other benefits that will allow employees not to become stressed by efforts to balance their professional and private lives.

Breaks and changes in routine

One of the paths leading to burnout is a constant, tedious routine, often requiring high concentration. Help employees vary this routine by enabling them to change activities, occasionally relax by doing something other than their main task, and gather energy during breaks.

Manageable workload

When fighting against burnout, it is essential to ensure the workload allocated to individual workers does not exceed certain limits and is manageable in the long term.

Ability to decide for oneself and adjust one's work

The risk of burnout is higher if the employee feels someone else is deciding for them and there is no room for their own initiative. Give employees the chance to find their own way and allow them power partially to adjust their work so it better suits them.

Raising mental health awareness 

Last but not least, you must raise mental health awareness among employees. Looking after their own mental health is their responsibility too, which is why you should organise mental health training and offer assistance to people who wish to look after their own mental health.

 

-mm-

  Jak předejít výskytu syndromu vyhoření ve vašem týmu

  Syndrom vyhoření je fenomén, který zřejmě není třeba představovat. Jedná se o následek dlouhodobého stresu, neudržitelného způsobu práce a emočního vypětí, který se projevuje jako náhlá ztráta motivace, apatie, nechuť k práci, únava a neschopnost práce. Vysokému riziku vyhoření čelí především zaměstnanci ve službách a v profesích, v rámci kterých dochází k přímé interakci s klienty – tedy například sociální pracovníci, zdravotníci, zaměstnanci zákaznického servisu, pracovníci v gastronomii, obchodníci nebo konzultanti. Syndrom vyhoření se ale nevyhýbá nikomu, a proto se v tomto článku podíváme na to, jak můžete vyhoření v rámci vašeho týmu preventivně předejít.

  Vyvážení osobního a pracovního života

  Jak uvádí Human Capital League, prvním opatřením v boji proti syndromu vyhoření je poskytnout zaměstnancům možnost vyvážit svůj osobní a pracovní život. Nabídněte flexibilní pracovní dobu, home office a jiné benefity, které pracovníkům umožní nebýt ve stresu ze snahy skloubit svou profesi a soukromí.

  Přestávky a změny rutiny

  Jednou z cest, která vede k vyhoření, je ubíjející, neměnící se rutina, často vyžadující vysokou pozornost. Narušte tuto rutinu svým podřízeným tím, že jim umožníte střídat aktivity, čas od času si odpočinout u jiné než jejich hlavní činnosti a nabrat sil o přestávkách.

  Zvladatelný objem práce

  Základem boje proti vyhoření je také zajistit, aby objem práce vyžadovaný po jednotlivých pracovnících nepřekračoval únosnou míru a aby byl v dlouhodobém měřítku zvladatelný.

  Možnost vlastního rozhodování a úpravy práce

  Riziko vyhoření se u zaměstnance zvyšuje, pokud má pocit, že je o něm rozhodováno někým jiným a že nemá prostor pro vlastní iniciativu. Dejte proto pracovníkům možnost se ve své práci realizovat a dejte jim určité pravomoci si svoji práci částečně upravit k obrazu svému.

  Aktivní osvěta o duševním zdraví

  V neposlední řadě je nutné u zaměstnanců zvýšit povědomí o duševním zdraví. Péče o psychiku je i jejich vlastní povinností a je v jejich vlastním zájmu. Pořádejte proto školení a osvětu ohledně duševního zdraví a nabídněte pomoc zaměstnancům, kteří se péči o svoji psychiku chtějí věnovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Human Capital League - online komunita pro profesionály v oblasti řízení lidí
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital League