How to recognise a new employee is the right fit for your team

Jak poznat, že nový pracovník zapadne do vašeho týmu?

When choosing a new employee for your team, you need to consider a number of factors. What hard skills does the given worker possess, are they the right fit among the current employees, and will they be able to follow the working processes of your company? Here are a few tips on how to tell whether the candidate is a good fit to your current team.

These tips were published by Forbes.com.

Hard skills needed for the role of the given employee

First you have to determine whether the candidate has the hard skills necessary to perform their role. If you find someone who would get along with everybody and be a great fit to the team on a personal level but they lack essential technical and expert knowledge, this is a serious obstacle you must take into consideration when making your choice. Always evaluate a candidate's skills in relation to those of the other team members. What skills are lacking in the team, what should the candidate be able to do, and what new assets will they bring? 

Same values, opinions and attitudes

On a personal level, the new candidate should not be too distant from the current employees. This does not mean they have to be of the same demographic group as their potential colleagues: on the contrary, diversity and heterogeneity are always beneficial to teams. But at the same time, the candidate should share the values that are absolutely essential to your team and company.

New perspectives

Last but not least, you should think about not only how the candidate will fit in the team, but also what they will bring to it. A new team member should share the same values as their new co-workers, but they should also offer a new perspective, a fresh outlook. The new employee should not just replenish the current staff, but also enrich it.

 

-mm-

  Jak poznat, že nový pracovník zapadne do vašeho týmu?

  Při výběru nového pracovníka do vašeho týmu musíte zvážit celou řadu faktorů. Jaké má dotyčný pracovník tvrdé dovednosti, zapadá lidsky mezi stávající pracovníky a bude se schopen sžít s pracovními postupy vaší firmy? Zde je několik tipů, jak poznat, jestli se kandidát hodí do vašeho stávajícího týmu.

  Tyto tipy přinesl server Forbes.com.

  Tvrdé dovednostni odpovídající roli dotyčného pracovníka

  V prvé řadě je nutné uvědomit si, jestli má dotyčný kandidát tvrdé dovednosti potřebné k vykonávání své role. I kdybyste našli člověka, který se do týmu lidsky hodí a bude si se všemi rozumět, jestliže nemá potřebné technické a odborné znalosti, jedná se o nepřekonatelnou překážku, kterou musíte při výběru v každém případě brát v potaz. Dovednosti kandidáta vždy hodnoťte v kontextu dovedností ostatních členů týmu. Jaké dovednosti vám v týmu schází, co by měl dotyčný kandidát umět a co nového by měl do týmu přinést?

  Stejné hodnoty, názory a přístupy

  V lidské rovině by nový kandidát neměl být příliš vzdálený současným pracovníkům v rámci dotyčného týmu. To neznamená, že by měl kandidát nutně spadat do stejné demografické skupiny, jako jeho potenciální kolegové – naopak, diverzita a heterogenní skladba týmům v každém případě svědčí. Zároveň by ale měl kandidát sdílet hodnoty, které jsou pro váš týmu a pro vaši firmu zcela klíčové.

  Nová perspektiva

  V neposlední řadě je nutné se zamyslet nejenom nad tím, jak kandidát do týmu zapadne, ale i nad tím, co nového týmu přinese. Nový přírůstek mezi členy týmu by sice měl vykazovat podobné hodnoty, jako stávající pracovníci dotyčného oddělení, ale zároveň by měl nabídnout novou perspektivu, nový náhled na věc. Nový pracovník by tedy neměl stávající řady zaměstnanců pouze doplňovat, ale i obohacovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com