How finally to reach your goals, in either your career or personal life

Jak konečně dosáhnout svých cílů, ať už v kariéře nebo v osobním životě

We should all be heading somewhere and we should all be attempting to achieve something. No matter what your definition of personal happiness or career success is, you will only make your dreams come true through long-term and systematic effort. Here is a guide on how to achieve your goals, whether they concern your career development or personal life.

This guide was published on BrianTracy.com, the blog of coach and author Brian Tracy.

Define your goals

First of all, you must know what it is you want to achieve. Define your vision and determine your goals, which ideally should be specific and measurable, so you know whether or not you have reached them.

Write your goals down

Put your goals on paper or in a file on your computer. You will thus have them in front of you in written form, which will make them more concrete and palpable, and you will be less likely to ignore them.

Set the time frame

Determine in how long a time you want to achieve your goals. But be realistic: being overambitious could then demotivate you on the path towards your dream.

Create a specific plan

Proceed from the end towards the beginning and, based on your defined goals and time frame, define the necessary steps (and deadlines) in order to achieve your goals.

Plan for delays and breaks

Do not be too ambitious. Delays, unexpected problems and the like are bound to interfere with your plans. You must also plan for relaxation. It is better to proceed in a slow yet sustainable manner.

Proceed according to your plan

Now you just need to follow the plan you have defined, monitor your progress and persist!-mm-

  Jak konečně dosáhnout svých cílů, ať už v kariéře nebo v osobním životě

  Každý bychom měli někam směřovat a každý bychom měli o něco usilovat. Ať už je vaše definice osobního štěstí či pracovního úspěchu jakákoliv, svého snu dosáhnete jenom dlouhodobým a systematickým úsilím. Zde je návod, jak dosáhnout svých vytyčených cílů, ať už se týkají kariérního postupu nebo vašeho soukromého života.

  Tento manuál přinesl blog kouče a autora Briana Tracyho – BrianTracy.com.

  Definujte své cíle

  V prvé řadě musíte vědět, čeho vlastně chcete dosáhnout. Definujte svoji vizi a určete si své cíle, které by ideálně měly být konkrétní a měřitelné – tak, abyste věděli, kdy jste jich dosáhli.

  Své cíle si sepište

  Své cíle si napište na papír nebo do souboru do počítače. Budete je tak mít na očích a tím, že jim dáte psanou podobu, se pro vás stanou konkrétnější a hmatatelnější a je menší šance, že je budete ignorovat.

  Dejte svým cílům časový rámec

  Určete, za jak dlouho chcete svých cílů dosáhnout. Buďte v každém případě realističtí. Pokud byste byli až příliš ambiciózní, mohlo by vás to při vaší cestě za svým snem demotivovat.

  Vytvořte konkrétní plán

  Postupujte od konce dopředu a podle svých vytyčených cílů i časového rámce určete, jaké kroky (a i kdy) budete postupně podstupovat, abyste svých cílů dosáhli.

  Plánujte i prodlevy a relax

  Nebuďte příliš ambiciózní. Do vašeho plánu vám určitě vlezou nějaká zdržení, nečekané problémy a podobně. Stejně tak je nutné naplánovat si i odpočinek. Raději postupujte pomalu, ale udržitelně.

  Postupujte podle svého plánu

  Teď už jen zbývá postupovat podle definovaného plánu, svůj postup monitorovat a vydržet!  -mm-

  Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity
  Zobrazit přehled článků ze zdroje BrianTracy.com