How to become instantly likeable

Jak ihned vzbudit sympatie u vašeho okolí

Likeable people have a much better chance of being successful at their work and becoming respected leaders. Being likeable has many benefits, both at work and in personal life, and it is a necessary trait of anyone who wants to manage others. Fortunately, being likeable is nothing difficult; you just need to follow a few simple steps.

Be decisive

According to PsychCentral.com, confidence and decisiveness are traits that will make people listen to you and like you. Be experts in your field, be confident about your opinions, know your value and give the impression that you have everything under perfect control.

Be interested in other people

The individualistic age in which we now live is about people caring primarily about themselves. And maybe that is why it seems remarkably likeable if you are genuinely and honestly interested in someone else. Forget about your ago, at least temporarily, and empathise with the person you are talking to and be interested in them. The more honest and human you are, the better for your interaction with the given person, no matter who it is.

Practise gestures and expressions

The fact you care about the other person is best shown by reacting to what they say with your body, posture and facial expressions. Adopt an open posture towards them, react with nods and suitable expressions, and let your non-verbal, positive signals influence them.

Smile

A smile is the simplest and best way to show anybody you like them. As soon as you make this clear, the person will automatically see you in a positive light as well. Do not underestimate the power of smiling.

 

-mm-

  Jak ihned vzbudit sympatie u vašeho okolí

  Sympatičtí lidé mají mnohem větší šanci, že budou v práci úspěšnější a že se z nich stanou uznávaní lídři. Umět pozitivně působit na své okolí má řadu výhod, jak v pracovním tak v osobním životě, a jedná se o nutnou schopnost kohokoliv, kdo chce vést ostatní. Naštěstí platí, že být sympatický není nic složitého a stačí k tomu postupovat podle několika jednoduchých kroků.

  Buďte rozhodní

  Podle PsychCentral.com je sebevědomí a rozhodnost vlastností, díky které vám lidé budou více naslouchat a kvůli které jim budete sympatičtí. Buďte odborníky v dané oblasti, stůjte si za svým názorem, znejte svou cenu a působte, jako že máte vše pevně v rukou.

  Zajímejte se o druhého člověka

  Dnešní individualistická doba nahrává lidem, kteří se starají hlavně sami o sebe. A možná proto vždy působí nesmírně sympaticky, když se upřímně a se zájmem zajímáte o druhého člověka. Upozaďte alespoň dočasně své ego a snažte se skutečně vcítit do člověka, se kterým právě mluvíte. Zajímejte se, co si myslí a jaké jsou jeho pocity. Čím upřímnější a lidštější budete, tím lépe pro vaši interakci s dotyčným člověkem, ať už jednáte s kýmkoliv.

  Cvičte gesta a výrazy

  To, že se o člověka, se kterým komunikujete, skutečně zajímáte lze nejlépe dát najevo tím, že svým tělem, postojem a výrazy reagujete na to, co ten druhý říká. Seďte nebo stůjte vůči druhé osobě v otevřeném postoji, reagujte pokyvováním a vhodnými gesty na to, co dotyčný říká, a nechte na něj působit neverbální, pozitivní signály, které k němu tímto způsobem vysíláte.

  Usmívejte se

  Úsměv je nejlepší a nejjednodušší způsob, jak dát někomu najevo sympatie. A jakmile dáte někomu najevo sympatie, daný člověk vás automaticky bude brát také pozitivně. Nepodceňujte proto sílu úsměvu.

   

  -mm-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central