How to give negative feedback to subordinates effectively

Jak efektivně podávat zpětnou vazbu podřízeným?

Providing feedback is a key tool of successful communication between manager and subordinates. It is a way to develop employees and clarify mutual expectations, as well as anticipate problems or any dissatisfaction. However, few people are able to give genuinely effective feedback. This article will show how to go about it.

The following text is based on an article published by the Harvard Business School.

Give frequent feedback

Surveys show repeatedly that employees crave feedback. It is a key factor in their productivity, development and overall happiness. But few managers provide feedback regularly. Most only give it when they have to (such as at an appraisal meeting prior to awarding bonuses) or when there are performance issues with an employee. But the truth is that an employee who is doing a good job deserves positive feedback in exactly the same way an underperforming employee needs the negative kind.

Offer feedback to your employees on a regular basis and frequently enough (ideally weekly), even when everything is running smoothly.

Do not be afraid of negative feedback

Negative feedback is crucial for both employees and managers. Employees will ultimately appreciate it providing it is well communicated but managers generally hate giving it. It makes most team leaders nervous and in the end they do not make a very good job of it, neither in terms of its effect, nor how the employee accepts it.

A good way to learn how to give negative feedback is to imagine it is not you giving it, but someone else, a third party. This will help you not take the whole thing personally and you will be able to behave in a purely rational way.

Another way of making negative feedback more bearable to employees is to package it inside positive feedback. First, say something positive about the employee, then give the negative feedback, and again end on a positive note.

No matter which method you choose, you should not be afraid of giving negative feedback.

 

-mm-

  Jak efektivně podávat zpětnou vazbu podřízeným?

  Podávání zpětné vazby je klíčovým nástrojem úspěšné komunikace mezi manažerem a jeho podřízenými. Je to způsob, jak rozvíjet pracovníky, ujasňovat si vzájemná očekávání a předcházet problémům a nespokojenosti zaměstnanců. Málokdo ale umí dávat zpětnou vazbu skutečně efektivně. My si v dnešním článku ukážeme, jak se to dělá.

  Tento text vychází z článku uveřejněného na serveru Harvard Business School.

  Dávejte zpětnou vazbu často

  Výzkumy dlouhodobě zjišťují, že zaměstnanci touží po zpětné vazbě. Jedná se o klíčový faktor v jejich produktivitě, rozvoji a celkové spokojenosti. Málokterý manažer ale dává zpětnou vazbu pravidelně. Většina vedoucích ji začne podřízeným dávat buď ve chvíli, když musí (třeba se jedná o každoroční bilanci před vyplácením odměn) nebo když zaměstnanec vykazuje nějaké nedostatky. Přitom dobře pracující zaměstnanec si zaslouží pozitivní zpětnou vazbu úplně stejně jako špatně pracující tu negativní.

  Dávejte podřízeným zpětnou vazbu pravidelně, často (ideálně na týdenní bázi) a i ve chvílích, kdy se vše děje tak, jak má.

  Nebojte se negativní zpětné vazby

  Negativní zpětná vazba je pro pracovníky i manažery nesmírně důležitá. Zaměstnanci ji ve výsledku většinou ocení, pokud je dobře podaná, ovšem mezi manažery je podávání zpětné vazby velmi nepopulární. Většina lídrů je z této představy nesvá a výsledky tak většinou nedopadají úplně nejlépe – jak z hlediska efektivity zpětné vazby, tak z hlediska jejího přijetí pracovníkem.

  Dobrým způsobem, jak se naučit dávat negativní zpětnou vazbu, je představit si, že ji nedáváte vy, ale někdo jiný. Tedy nějaká třetí osoba. To vám pomůže nebrat si celou záležitost osobně a budete schopni se chovat čistě racionálně.

  Další cestou, jak udělat negativní zpětnou vazbu snesitelnější pro zaměstnance, je vždy ji „zabalit“ to pozitivní zpětné vazby. Tedy nejdříve říci, co se děje dobře, pak přijít s negativní zpětnou vazbu, a následně opět pracovníka za něco pochválit.

  Ať už zvolíte jakoukoliv metodu, musíte se negativní zpětné vazby přestat bát.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review