8 reasons why smart people sometimes slip up

I chytří lidé dělají hlouposti

Despite their undoubted intelligence, smart people occasionally make the silliest mistakes. After years of research and analysis of test data, scientists and psychologists can offer an explanation of why this is so. Smart people have grown too accustomed to being right and, consequently, when solving problems, they do not always think everything through to the end. Furthermore, just like everyone else, smart people also have the “blind bias spot” – a phenomenon whereby we manage to spot mistakes made by others, while remaining blissfully unaware of our own.

In an article for Forbes.com, American expert on emotional intelligence Travis Bradberry looks at eight of the most frequent reasons for smart people’s slip-ups.

1. Overconfidence

Smart people are used to being praised and often fall into the trap of thinking they are infallible. And even if they know they could use some advice, they usually assume there is nobody capable of offering it.

2. Expecting too much of others

Smart people do not always appreciate the problems other people may have in completing certain tasks and thus assume the reason is sheer laziness. In fact, they would be better advised to offer assistance instead.

3. Needing to be right

People who have so often been right cannot easily accept they may occasionally be wrong.

4. Lack of emotional intelligence

There is no evidence to suggest a high IQ also means a high EQ. Some high-IQ people are thus focused solely on success, regarding other people and their emotions as obstacles.

5. One failure is enough

People unaccustomed to failure are so shocked when it does occur that their self-confidence is shattered. Those who have had to work far harder for success in the past are much better equipped to deal with setbacks.

6. No determination

Smart people think having to make too much effort is actually a sign of incompetence on their part and, rather than stick at it, they prefer to try something else instead.

7. Multitasking

Smart people think quickly and have several things on the go at once. However, there is research-based evidence to suggest that such an approach can ultimately prove counter-productive.

8. Antipathy towards feedback

Just as smart people tend to overestimate themselves, they undervalue the views of others. The net result is not only poorer performance but also problems in both professional and personal relationships.

In conclusion, Travis Bradberry states he is not dissing smart people, just suggesting that if only they sometimes took a more objective look at themselves, they could be even smarter.

-at-

  I chytří lidé dělají hlouposti

  Ani nepochybně vysoká inteligence nezabrání chytrým lidem, aby čas od času udělali hloupou chybu. Po letech výzkumů a analýz dnes již psychologové dokáží vysvětlit proč. Chytří lidé si zvykli, že mají pravdu, a proto při řešení problémů nepromýšlejí vše tak důkladně, jak by měli. Kromě toho trpí stejně jako kdokoli jiný slepotou k vlastním chybám, zatímco chyb jiných si všimnou okamžitě.

  Americký expert na emoční inteligenci Travis Bradberry se ve svém nedávném článku pro Forbes.com zaměřil na 8 nejčastějších důvodů, proč chytří lidé dělají zbytečné chyby.

  1. Přílišné sebevědomí

  Chytří lidé jsou zvyklí na chválu a často podléhají mylnému pocitu, že nemohou selhat. I když vědí, že by některé rady mohli využít, často předpokládají, že jim je nikdo není schopen dát.

  2. Přílišná očekávání od ostatních

  Chytří lidé si mnohdy neuvědomují problémy, které mohou druzí mít s plněním určitých úkolů. Proto předpokládají, že problém je jejich lenost. Přitom by jim spíše měli nabídnout pomoc.

  3. Potřeba mít pravdu

  Lidé, kteří mají hodně často pravdu, nedokáží snadno přijmout, že by se příležitostně mohli mýlit.

  4. Nedostatek emoční inteligence

  Nejsou žádné důkazy o tom, že by vysoké IQ znamenalo i vysoké EQ. Někteří lidé s vysokým IQ se zajímají pouze o svůj úspěch a ostatní lidi a jejich emoce vnímají jako překážky.

  5. Jedno selhání stačí

  Lidé, kteří nejsou zvyklí selhávat, jsou v případě selhání v takovém šoku, že to hluboce otřese jejich sebevědomím. Naopak ti, kteří museli na svém úspěchu opravdu tvrdě pracovat, jsou pro zvládání neúspěchu mnohem lépe vybaveni.

  6. Chybějící odhodlání

  Chytří lidé mají zato, že vyvíjet hodně úsilí je vlastně známkou neschopnosti. Proto raději zkoušejí něco nového, než aby dokončovali to, co mají rozdělané.

  7. Multitasking

  Chytří lidé uvažují rychle a často řeší více věcí najednou. Výzkumy však jasně ukazují, že tento postup je ve výsledku neproduktivní.

  8. Odmítání zpětné vazby

  Stejně tak, jako se chytří lidé často přeceňují, mají také tendenci podceňovat názory druhých. Výsledkem jsou pak problémy nejen ve vztahu k výkonnosti, ale i v profesních a osobních vztazích.

  Travis Bradberry nechce chytré lidi urážet. Upozorňuje pouze, že pokud by se na sebe občas dokázali podívat objektivněji, mohli by být ještě chytřejší.

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu