A subordinate on the verge of burnout? Some tips on what to do

Hrozí vašemu podřízenému vyhoření? Několik tipů, co s tím

Can you see a team member is stressed out, unable to finish tasks on time and making mistakes? Are you unsure whether the employee is going through a rough phase in their personal life or is simply overwhelmed by their work? Are you afraid they are on the verge of burning out? You should not underestimate signs that someone is under stress: not only does long-term stress lead to more mistakes being made, it also has a negative impact on an employee's mental health and can even lead to burnout. Here are a few tips on dealing with a situation where a team member is threatened with burnout.

Communication is key

According to a LinkedIn Pulse article, you need to sit down with the employee and talk to them frankly about the issue. Sometimes it may be hard for them to discuss such matters, especially ones of a personal nature, so there is no need to go into detail. Focus only on relevant information.

Core of the problem

Identify what triggers the stress and its original cause. Is it something at work or in the employee's personal life? Can you do anything about it or not? All this information is key to finding a successful solution.

Plan for the near future

Based on your definition of the problem and its causes, agree with the employee on how you can immediately help them. Find out what the employee would regard as an ideal solution, and be open to all the options they might suggest.

Ease some of the burden

No matter whether the stress is rooted at work or in the employee's personal life, it is clear, given that you detected the signals, that the stress is impacting the given team member's work performance. So you need to reduce their workload. Discuss whether they want to take a break, or delegate part of their agenda to someone else, or make the work of the employee easier in any other way.

Enjoyable work

One of the ways to make work easier for the employee is to eliminate, in the short term, tasks that stress them out, and enable them to focus on tasks they enjoy.

Long-term solution

All the points described above are focused more on a short-term solution of acute stress. But your goal should be finding a long-term, sustainable solution, which will prevent such a situation reoccurring in the future. You must therefore agree with the employee on how the system will be set up for the future.

 

-mm-

  Hrozí vašemu podřízenému vyhoření? Několik tipů, co s tím

  Vidíte, že je váš podřízený ve stresu, že nestíhá a že dělá chyby? Nejste si jistí, jestli prožívá nějaké těžké období ve svém osobním životě, nebo jestli jde „pouze“ o to, že nestíhá svoji práci? Bojíte se, že pracovník je na pokraji vyhoření? Signály, že je váš podřízený ve stresu, byste neměli podceňovat, zvláště pokud je pozorujete dlouhodobě. Nejenže dlouhodobý stres vede k větší chybovosti, ale má i negativní vliv na duševní zdraví pracovníka a může mimo jiné vést i k vyhoření. Zde je několik tipů, jak řešit situaci, když vašemu podřízenému hrozí vyhoření.

  Komunikace je klíč

  Podle článku na LinkedIn Pulse je nutné si se zaměstnancem sednout a otevřeně si s ním o problému promluvit. Občas není jednoduché pro daného pracovníka o svých problémech mluvit, zvláště pokud se odehrávají v osobní rovině. Proto není potřeba zabíhat do detailů. Soustřeďte se jen na relevantní informace.

  Jádro problému

  Zjistěte, co stres spouští a v čem je jeho původní příčina. Je to něco v práci, něco v osobním životě? Něco, s čím můžete něco dělat nebo ne? Tyto informace jsou klíčové pro to, aby se dala situace úspěšně řešit.

  Plán do blízké budoucnosti

  Na základě definice problému a jeho příčin se domluvte s pracovníkem, jak mu můžete v danou chvíli odlehčit. Zjistěte, jaké ideální řešení by si pracovník představoval, a buďte otevření všem možnostem, které navrhne.

  Odebrání části povinností

  Ať už pochází zdroj stresu z pracovního prostředí nebo ze soukromí, je jisté, že pokud vidíte, že se stres u daného pracovníka projevuje i v práci, je záhodno mu trochu pracovně ulehčit. Domluvte se na tom, jestli si nechce vzít volno, případně delegujte část agendy pracovníka na někoho jiného nebo pracovníkovi práci jiným způsobem ulehčete.

  Zábavná práce

  Jedním ze způsobů, jak pracovníkovi práci ulehčit, je krátkodobě ho zbavit nepříjemných úkolů, které ho stresují, a umožnit mu soustředit se na úkoly, které ho více baví a které ho tolik nestresují.

  Dlouhodobé řešení

  Všechny body uvedené výše směřují spíše ke krátkodobému řešení akutního stresu. Vaším cílem však musí být najít i dlouhodobé, udržitelné řešení, které případně zabrání tomu, aby se podobná situace opakovala i v budoucnu. Shodněte se tedy s pracovníkem na tom, jak chcete, aby byl systém nastaven do budoucna.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse