Looking for a mentor? Look around yourself

Hledáte mentora? Rozhlédněte se kolem sebe

A mentor is a person who should help you with the definition and achievement of your career goals. He should advise you on how to overcome obstacles and help you develop your skills and contacts. Finding such a person is not easy, it is, however, not so hard as it may seem at first glance. You have probably several good candidates very close to yourself. If you are looking for instructions how to choose the right mentor, read the following ones published by U.S. News.

1. Look for an admirable career

Your mentor doesn't have to come from the same field as you. He should, however, be someone you admire for what he has achieved in his career.

2. Look for a strong character

The relationship of a mentor and his mentee depends on mutual trust. Therefore, choose a mentor with personality traits you can admire and want to develop yourself.

3. Look for experience

Look for a mentor whose experience doesn't have to be gained directly in your profession, but meets your goals and you can learn from it.

4. Look for trust in yourself

A mentor should be someone who believes in your ability to achieve what you set for yourself. He will not applaud you. He will, however, always want the best for you.

5. Look for a pleasant companion

You would probably not want to spend your time with a mentor whose presence is unpleasant for you. He should be someone you can have a good and pleasant talk with.

6. Look for interest to invest in yourself

A good mentor will perceive the time spent with you as a good investment for both the parties.

7. Look for credibility

Speaking with your mentor, you will share many of your private affairs no one else should hear about. He will advise you on key issues in your life. He should therefore be a person you can absolutely trust.

-kk-

  Hledáte mentora? Rozhlédněte se kolem sebe

  Mentor je člověk, který by vám měl pomoci s vymezením a dosahováním vašich kariérních cílů. Měl by vám radit, jak překonávat překážky, pomáhat s rozvojem vašich dovedností a kontaktů. Najít takového člověka není lehké, není to však ani tak těžké, jak může zdát na první pohled. Pravděpodobně máte hned několik vhodných adeptů ve svém blízkém okolí. Hledáte-li návod, jak si správně vybrat, přečtěte si ten následující, který publikovat server US News.

  1. Hledejte obdivuhodnou kariéru

  Váš mentor nemusí být ze stejného oboru. Měl by to však být někdo, koho obdivujete za to, co dokázal ve své kariéře.

  2. Hledejte silný charakter

  Vztah mentora a jeho svěřence stojí na vzájemné důvěře. Vybírejte proto mentora s charakterovými vlastnostmi, které můžete obdivovat a chtít rozvíjet i u sebe.

  3. Hledejte zkušenosti

  Poohlédněte se po mentorovi, jehož zkušenosti nemusejí být přímo z vaší profese, ale odpovídají vašim cílům a můžete se z nich učit.

  4. Hledejte důvěru ve vás

  Mentor by měl být někdo, kdo věří, že dokážete to, co jste si vytyčili. Nebude vám neustále aplaudovat, vždy však bude pro vás chtít to nejlepší.

  5. Hledejte příjemnou společnost

  Asi byste nechtěli věnovat svůj čas mentorovi, jehož přítomnost vám nebude příjemná. Měl by to být někdo, s kým si dobře a rádi popovídáte.

  6. Hledejte zájem investovat do vás

  Dobrý mentor bude vnímat čas trávený s vámi jako dobrou investici pro obě strany.

  7. Hledejte důvěryhodnost

  S mentorem budete sdílet řadu svých soukromých věcí, o nichž by se neměl dozvědět nikdo jiný. Bude vám radit v zásadních věcech vaše života. Měl by to tedy být člověk, jemuž můžete stoprocentně důvěřovat.

  -kk-

  Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře