Phrases to help you better motivate your team

Fráze, které vám pomohou lépe motivovat svůj tým

Put in a nutshell, leadership is basically all about communication. A manager is someone who has taken their communication skills to a professional level and is capable of maintaining good, long-term  interpersonal relationships at the workplace. If you want to motivate your team better and be seen by subordinates in a more positive light, start by including the following six phrases in your vocabulary.

This list was published by The Muse website.

“Great idea”

Praise is an unbelievably powerful, albeit often underestimated motivational tool, especially when coming from a manager. You can be sure that if you use this sentence in response to an employee's initiative, the person in question will remember it for a long time.

“Thank you”

A simple, yet effective phrase. However, it can be expressed in different ways. Avoid being too casual when you express gratitude. Do not just offer thanks in passing: look the person in the eye and say “thank you” loudly and emphatically enough.

“Great question”

Anyone asking a question is actually confessing they do not know something. And this can make them feel insecure. Take the initiative: by saying “great question” you get on the same boat as the questioner.

“Yes, and moreover …”

Starting a sentence like this is a good way to ensure the team member you are talking to keeps paying attention to what you are saying as you maintain their curiosity. The phrase effectively begins to expand on the other person's idea, even if you are in fact speaking for yourself.

“I understand”

This simple reaction has averted many an office quarrel. By stating you see and understand the other person's train of thought, you also show you respect their opinion and accept their decision making processes.

“In your situation …”

This is a euphemistic way of saying “You should do it like this.” You are giving a piece of advice that the recipient may but does not have to follow. Thus you do not challenge the other person's autonomy of decision making but you do get to provide advice and assistance.

 

-mm-

  Fráze, které vám pomohou lépe motivovat svůj tým

  Zjednodušeně se dá říci, že vedení lidí není o ničem jiném než o komunikaci. Manažer je zkrátka člověk, který pozvedl svou schopnost komunikovat s lidmi a inspirovat je na profesionální úroveň a který dovede na pracovišti dlouhodobě udržovat dobré mezilidské vztahy. Jestliže chcete, aby vás vaši podřízení vnímali pozitivněji a abyste dovedli lépe motivovat váš tým, začněte tím, že do svého slovníku začleníte následujících 6 frází.

  Tento seznam uveřejnil server The Muse.

  „Výborný nápad“

  Pochvala je neuvěřitelně silným, i když často podceňovaným motivačním nástrojem. Zvláště když přichází od vedoucího. Věřte, že pokud touto větou zareagujete na nějakou iniciativu vašeho podřízeného, dlouho na to nezapomene.

  „Děkuji“

  Jednoduchá, ale efektivní fráze, která se však dá říci různými způsoby. Dávejte si záležet na vyjádření díků. Neprohoďte poděkování jenom mimochodem mezi řečí, ale podívejte se danému člověku do očí a řekněte slova díků dostatečně nahlas a důrazně.

  „Skvělá otázka“

  Tím, že někdo pokládá otázku, vlastně přiznává, že danou věc neví. A to sebou může nést i jistou míru nejistoty. Převezměte iniciativu a vyřčením fráze „skvělá otázka“ se dostaňte s tazatelem na stejnou loď.

  „Ano, a navíc …“

  Uvozování vašich vět touto frází je skvělým způsobem, jak udržet pozornost vašeho podřízeného, s kterým mluvíte, a jak podnítit jeho zvědavost v rámci komunikace, protože pomocí této fráze vlastně v následující větě rozvíjíte jeho vlastní myšlenku, i přestože mluvíte sám za sebe.

  „Rozumím“

  Tato jednoduchá reakce zažehnala již mnoho kancelářských sporů. Tím, že vyjádříte druhému člověku, že chápete a rozumíte jeho myšlenkovým pochodům a zároveň do jisté míry dáváte najevo, že jeho názor respektujete a uznáváte jeho rozhodovací a rozlišovací schopnosti.

  „Ve tvé situaci …“

  Jedná se o eufemistické vyjádření věty „Raději to udělej takhle“. Dáváte tak členovi vašeho týmu radu, kterou může, ale nemusí následovat. Neseberete tedy dotyčnému jeho autonomii, ale přesto druhému poradíte a pomůžete.

   

  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse