Empathy in practice: 3 tips for managers

Empatie v praxi: 3 tipy pro manažery

The ability to empathise with others is one of the key traits of a successful leader. At the same time, a good manager must also be able to express empathy in everyday situations and in standard communication with their subordinates. Here are three tips on how to put empathy into practice and express it towards your subordinates.

These tips were published by TED Ideas.

Tip 1: Help your employees selflessly

One of the best ways to show you are able to empathise with your employees and see things through their eyes is helping them when they are overwhelmed. And best of all is sometimes to help them in a selfless manner, which means helping them not because of the team's results (and therefore also your own results) being in jeopardy, but simply because you see that the employee could do with some assistance.

Tip 2: Show you have noticed the employee is going through a bad period

If you see a subordinate employee is going through a rough patch, stressed out or suffering from a lack of sleep, tell them in a private and discreet manner that you have noticed, and offer your help. Many managers do not want to interfere in the private lives of their subordinates, but if you see someone is fretting about something, offer assistance and it is then purely up to them how much they want to tell you and whether they will take up your offer of help.

Tip 3: Share something from your own personal feelings

Good interpersonal relationships must always be mutual. You will best show empathy by sharing something, in an appropriate manner, with individual employees. For instance, if someone is dealing with a certain problem or going through a rough period, share with them how you yourself experienced the same thing, and offer your opinion or help. You will thus cement your mutual relationship and show you are interested in what your employees are facing.

 

-mm-

  Empatie v praxi: 3 tipy pro manažery

  Empatie, tedy schopnost vcítit se do druhých, je jednou z klíčových vlastností úspěšného lídra. Dobrý manažer zároveň musí umět empatii i dávat najevo, a to v každodenních situacích a při běžné komunikaci se svými podřízenými. Zde jsou tři tipy, jak praktikovat a dávat najevo empatii vůči svým podřízeným.

  Tyto tipy uveřejnil server TED Ideas.

  Tip 1: Nezištně svým podřízeným pomáhejte

  Jedním z nejlepších způsobů, jak ukázat, že jste schopni se vcítit do svých podřízených a vidět věci jejich očima, je pomáhat jim, když toho mají hodně. A úplně nejlepší je, když svým podřízeným občas vypomůžete zcela nezištně. Tedy ne kvůli tomu, že nestíhají a jsou v ohrožení výsledky týmu a tedy i vás, ale čistě kvůli tomu, že vidíte, že by se dotyčnému pracovníkovi pomoc hodila.

  Tip 2: Dejte najevo, že jste si všimli, že se váš podřízený trápí

  Pokud vidíte, že váš podřízený prochází těžkým obdobím, je ve stresu, trápí se nebo je očividně například nevyspalý, dejte mu diskrétně a v soukromí najevo, že jste si toho všimli, a nabídněte svoji pomoc. Řada manažerů se nechce nijak plést do osobních životů svých podřízených, ale pokud vidíte, že se váš podřízený trápí, a nabídnete mu pomoc, je jenom čistě na něm, kolik vám toho řekne a jestli bude o vaši pomoc stát.

  Tip 3: Sdílejte něco ze svých osobních pocitů

  Dobré mezilidské vztahy vždy musí být oboustranné. Empatii tak dáte skvěle najevo i tak, že budete v přiměřené míře něco sdílet i s jednotlivými vašimi podřízenými. Pokud například jeden z vašich pracovníků řeší určitý problém nebo prochází těžkým obdobím, svěřte se mu, že jste si kdysi procházeli něčím stejným, a nabídněte svůj názor nebo pomoc. Utužíte tak vzájemné vztahy a dáte najevo, že vnímáte, čím si členové vašeho týmu procházejí.

   

  -mm-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TED.com