Two main problems of modern offices

Dva hlavní problémy moderních kanceláří

Instead of the whole day, you have only a few moments at work to do your job. If you think about it, you will realise: "I was at work. I sat at my desk. I used my expensive computer. I used the software they told me to use. I went to these meetings I was asked to go to. I did these conference calls. I did all this stuff. But I didn't actually do anything." This is how entrepreneur Jason Fried began his TED talk entitled Why work doesn't happen at work at the TEDxMidWest 2010 conference. He tries to appeal to everybody who truly cares about productivity.

Jason Fried is a co-founder of the software company 37 signals which develops web-based tools to increase productivity, including the popular framework for convenient and rapid development of modern web applications called Ruby on Rails. He is also co-author of a book entitled Rework, which describes new ways to "do less and create more".

M&Ms are to blame

"Managers and bosses will often have you think that the real distractions at work are things like Facebook and Twitter and YouTube and other websites, and in fact, they'll go so far as to actually ban these sites at work," says Fried, "The real problems are what I like to call the M&Ms, the Managers and the Meetings." He describes the work of managers by saying that "they don't really do the work, so they have to make sure everyone else is doing the work, which is an interruption." Meetings are not work either: they only force people unnecessarily to stop doing their work and start doing something completely different. So how to make working more effective?

In his speech at the TEDxMidWest 2010 conference, Jason Fried suggested three options. The first was to try "no-talk Thursdays": once a month organise a Thursday afternoon when nobody will talk. "What you'll find is that a tremendous amount of work actually gets done when no one talks to each other."

The other two tips are focused on disruptive communication with colleagues and on meeting organisation. Together with the whole video, you can listen to them at http://www.ted.com/talks/jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work.

-kk-

  Dva hlavní problémy moderních kanceláří

  V kanceláři máte místo celého dne k práci jen pár chvil. Zkuste se nad tím zamyslet a zjistíte: „Byl jsem v práci. Seděl jsem za stolem. Pracoval jsem u drahého počítače. Používal jsem příslušný software. Šel jsem na všechny porady. Vyřídil jsem konferenční hovory. Všechno jsem splnil. Ale vlastně jsem neudělal vůbec nic.“ Touto úvahou začíná TED talk s názvem Why work doesn't happen at work, s nímž na konferenci TEDxMidWest 2010 vystoupil podnikatel Jason Fried. Snaží se apelovat na všechny, které opravdu zajímá produktivita.

  Jason Fried je spoluzakladatelem softwarové společnosti 37 signals, která vytváří webové nástroje pro zvyšování produktivity včetně populárního frameworku pro pohodlné a rychlé vytváření moderních webových aplikací s názvem Ruby on Rails. Je také spoluautorem knihy Rework, v níž popisuje nové způsoby, jak „dělat méně a vytvořit více“.

  Za všechno mohou M&Ms

  Manažeři a šéfové často tvrdí, že z práce vás nejvíc vyrušuje Facebook, Twitter, Youtube a podobné stránky. A dokonce to zašlo tak daleko, že v práci teď tyhle stránky zakazují,“ říká Fried, „Já hlavním úskalím práce v kanceláři přezdívám M&Ms – manažeři a mítingy.“ Na práci manažerů nahlíží tak, že „ve skutečnosti vlastně nepracují, pouze kontrolují, jestli pracují ostatní, a tím je ruší.“ Také mítingy nejsou práce. Pouze zbytečně nutí lidi, aby přerušili svoji práci a šli dělat něco úplně jiného. Jak tedy pracovat efektivněji?

  Jason Fried navrhuje ve svém vystoupení na konferenci TEDxMidWest 2010 tři možnosti. První z nich je vyzkoušet „tiché čtvrtky“ jednou za měsíc dodržovat tiché čtvrteční odpoledne, kdy nikdo nebude mluvit. „Uvidíte, že se za tu dobu udělá obrovský kus práce, když nikdo nemluví.

  Další dva tipy se týkají rušivé komunikace s kolegy a pořádání mítingů. Spolu s celým videem si je můžete poslechnout na http://www.ted.com/talks/jason_fried_why_work_doesn_t_happen_at_work.

  -kk-

  Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.