A good manager must be able to deal with unpleasant topics. Here are some tips on how to do it

Dobrý manažer musí umět řešit i nepříjemná témata. Zde jsou tipy, jak na to

A manager is there not just to lead a team when all is well and there are no ongoing internal arguments, but primarily to guide the team successfully through tough times and help team members deal with less pleasant topics and problems. There is nothing worse than a latent, unspoken problem everyone avoids, but which eventually causes unnecessarily huge complications. Here are some tips on how to detect the existence of latent problems in your team and deal with them successfully.

Pay attention to what individual employees tell you

If you suspect there is something going on in the team, Management Issues advises you begin by listening closely to what your subordinates tell you during your regular, individual meetings. Find out whether there is something bothering individual employees or if there is a particular issue they are dealing with that you might be unaware of.

Find out whether there are common issues or generic problems

Using your talks with individual employees, create a picture of the situation in the team. If multiple employees mention the same unpleasant or sensitive topic or problem, it is highly likely this is an issue that should be dealt with generally in the team as a whole.

Open the issue in a sensitive way

Talk openly about the given topic in front of the whole team, for instance at a regular meeting. Be straightforward, do not try to sugarcoat anything or use euphemisms. At the same time, maintain a certain decorum and be very sensitive and careful, especially if you do not know the extent to which individual employees are affected by this issue and how sensitive they are to it.

Create a safe space where employees can say what they think

Let your employees talk while you act as a moderator in a debate on the given issue. It is important you show individual team members they are free to say what they want without fear of being persecuted for it.

Find a common solution

Together with your team colleagues, find a solution that will be acceptable to everyone. Then you must check at individual meetings with team members that things are genuinely moving forward in a positive way.

 

-mm-

  Dobrý manažer musí umět řešit i nepříjemná témata. Zde jsou tipy, jak na to

  Manažer tu není jenom od toho, aby svůj tým vedl v době, kdy se vše daří a kdy nepanují žádné vnitřní spory uvnitř oddělení, ale především od toho, aby svůj tým úspěšně provedl i svízelnými situacemi a aby se svými podřízenými řešil i méně příjemná témata a problémy. Není nic horšího, než nějaký latentní, nevyřčený problém, kterému se všichni vyhýbají, ale jehož ignorování nakonec vede ke zbytečně velkým komplikacím. Zde jsou tipy, jak zjišťovat existenci nevyřčených problémů u vás v týmu a jak tato témata úspěšně řešit.

  Vnímejte, co vám říkají vaši jednotliví podřízení

  Pokud máte podezření, že se něco v týmu děje, Management Issues radí ze všeho nejdříve pečlivě naslouchat svým podřízeným při vašich pravidelných, individuálních bilančních schůzkách. Zjistěte, jestli jednotlivé pracovníky něco trápí nebo jestli řeší nějaké téma, o kterém jste do té doby třeba nevěděli.

  Zjistěte, jestli existují společně jmenovatele a generické problémy

  Z vašich rozhovorů s jednotlivými podřízenými si pak dejte dohromady obrázek o tom, jaký je objektivní stav v týmu. Pokud se o nějakém citlivém či nepříjemném tématu zmíní více pracovníků, je dost pravděpodobné, že se jedná o situaci, kterou je potřeba řešit globálně v celém týmu.

  Otevřete dotyčné téma citlivě

  Otevřete dané téma před celým týmem, například na pravidelné poradě. Mluvte přímo, nic se nesnažte přikrášlovat ani používat eufemismy. Zároveň udržujte určité dekorum a buďte mimořádně citliví. Zvláště když nevíte, jak dalece se dané téma týká jednotlivých pracovníků a jak citlivě jej budou vnímat.

  Utvořte bezpečné prostředí, ve kterém mohou pracovníci říkat, co si myslí

  Nechte pak své podřízené vyjádřit a moderujte debatu na dotyčné téma. Je důležité, abyste členům týmu dali najevo, že mají volnost říkat skutečně to, co si myslí, aniž by za to byli nějak perzekuováni.

  Společně zapracujte na řešení

  Společně se svými týmovými kolegy najděte společné řešení, které bude schůdné pro všechny. Na individuálních schůzkách se potom ujistěte, že se z pohledu jednotlivých pracovníků situace skutečně posouvá k lepšímu.

   

  -mm-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues