Nine inspirational quotes from famous people on leadership and work to boost your motivation

Devět inspirativních citátů známých osobností o leadershipu a práci, které vám dodají motivaci

We can all use a little motivation every now and then. Therefore, today's article offers nine inspirational quotes from famous personalities about leadership, motivation and work, which will definitely give you a positive energy boost.

The following quotes were published by Addicted2Success.com

 • "The best leaders are those most interested in surrounding themselves with what they call 'A-players'. They are the ones who make the weather." - Ken Blanchard

 • "The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things." - Ronald Reagan

 • "To handle yourself, use your head; to handle others, use your heart." - Eleanor Roosevelt

 • "A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others." - Douglas MacArthur

 • "Leadership is the capacity to translate vision into reality." - Warren Bennis

 • "The most powerful leadership tool you have is your own personal example." - John Wooden

 • "A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way." - John C. Maxwell

 • "In the end, it is important to remember that we cannot become what we need to be by remaining what we are." - Max De Pree

 • "The function of leadership is to produce more leaders, not more followers." - Ralph Nader

 

-mm-

  Devět inspirativních citátů známých osobností o leadershipu a práci, které vám dodají motivaci

  Každému z nás se občas hodí trocha motivace. Proto se v dnešním článku podíváme na devět inspirativních citátů známých osobností o leadershipu, motivaci a práci, které vám určitě dodají trochu pozitivní energie.

  Tyto citáty uveřejnil server Addicted2Success.com.

  • Nejlepší lídři jsou ti, kteří se obklopují lidmi, které nazýváme ,prvoligovými hráči´. Takoví lídři pak překonají všechny překážky.“ - Ken Blanchard

  • Největší vůdce není nutně ten, kdo dělá největší věci. Je to ten, kdo přiměje lidi dělat ty největší věci.“ - Ronald Reagan

  • Abyste zvládli sami sebe, používejte hlavu. Abyste dovedli vést ostatní, musíte používat srdce.“ - Eleanor Rooseveltová

  • Skutečný vůdce má sebevědomí stát sám, odvahu činit těžká rozhodnutí a soucit naslouchat potřebám druhých.“ - Douglas MacArthur

  • Leadership je schopnost převést vizi do reality.“ - Warren Bennis

  • Nejmocnějším nástrojem leadershipu, který máte, je váš osobní příklad.“ - John Wooden

  • Lídr je ten, kdo nejenže zná cestu, ale který tou cestou také sám kráčí a ukazuje ostatním, kudy jít.“ - John C. Maxwell

  • Musíte mít na paměti, že pokud se chcete stát lepším a změnit se, nemůžete zůstat takový, jaký jste.“ - Max De Pree

  • "Úkolem leadershipu je produkovat více nových lídrů, ne více následovníků.“ - Ralph Nader

   

  -mm-

   

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success