Four healthy habits that will make working from home easier

Čtyři zdravé návyky, které vám ulehčí práci z domova

Are you working from home, whether it be voluntarily, due to medical reasons, or following guidelines from your employer? Or are you practising the so-called hybrid model, working both from home and in the office? Then it will certainly be worth your adopting the following four healthy habits when working remotely so as to be as productive as possible and reduce the psychological and health-related risks that home office poses.

These tips were published by The Muse website.

Regular breaks

in a regular working environment, breaks and free moments occur spontaneously: a brief chat with a colleague, meeting someone by the coffee machine, or going out for lunch. But at home you need to plan breaks yourself. Take regular breaks and stick to them, no matter what.

Pomodoro Technique

In order to avoid becoming obsessed with one task for several hours on end, which will cause you to lose energy and efficiency, start practising the Pomodoro Technique. When you begin working on a task, set an alarm for 25 minutes ahead. Once this time has elapsed, take a five-minute break. Then repeat the process.

Dedicated working place

Physically separate your work space and living space. Ideally, you should have a room reserved for work, namely an office. But if you are unable to do this and have to work, say, at your dining table, at least always modify the physical setting. At the end of each working day, remove your laptop, monitor, keyboard etc. from the table, and readjust the space so that it is again non-working.

Separating work from private life

Generally speaking, you should always maintain a strict division between your work and your private life. Decide in advance when you want your working day to end and at that time turn off your laptop and no longer do anything work-related.

 

-mm-

  Čtyři zdravé návyky, které vám ulehčí práci z domova

  Pracujete z domova, ať už dobrovolně, ze zdravotních důvodů nebo na základě směrnice zaměstnavatele? Nebo praktikujete tzv. hybridní model, v rámci kterého kombinujete práci z domova a z kanceláře? Pak se vám budou určitě hodit následující čtyři zdravé návyky, které byste měli při home office praktikovat, abyste byli maximálně produktivní a co nejvíce zredukovali psychologická a zdravotní rizika, která sebou práce na dálku přináší.

  Tyto tipy přinesl server The Muse.

  Pravidelné přestávky

  Na standardním pracovišti vznikají prodlevy a přestávky víceméně spontánně – zapovídáte se na chvíli s kolegou, potkáte někoho u kávovaru, jdete se projít na oběd. Doma si ale přestávky musíte naplánovat sami. Dělejte si pravidelné přestávky a dodržujte je, ať se děje co se děje.

  Technika „Pomodoro“

  Abyste se vyhnuli tomu, že se od nějakého úkolu nebudete schopni odtrhnout několik hodin v kuse a budete ztrácet energii i efektivitu, začněte praktikovat techniku nazvanou „Pomodoro“. Když na něčem začnete pracovat, nastavte si budík za 25 minut. Po tomto čase si dejte přestávku 5 minut. A tak dále.

  Dedikované pracovní místo

  Oddělte fyzicky místo, kde pracujete a kde žijete. Ideální je mít na práci vyhrazenou místnost, tedy kancelář. Pokud to vaše podmínky neumožňují a musíte pracovat například na jídelním stole, místo alespoň vždy fyzicky transformujte – na konci pracovního dne odneste ze stolu počítač, monitor, klávesnici a podobně a předělejte prostor opět na nepracovní.

  Oddělení pracovní doby a soukromí

  Obecně je nutné při práci z domova udržovat striktní hranici mezi prací a soukromím. Předem si určete, kdy budete s prací končit, a v tu chvíli zaklapněte laptop a už se práci nevěnujte.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse