What are you doing wrong when your team is not listening to you?

Co děláte špatně, když vás tým neposlouchá?

"Why don't they listen to me? I explained it all to them ..." This is a complaint of many managers after introducing some new rules or procedures to their teams and expecting their staff to behave accordingly. Ignorance causes frustration, which is why it is important how managers deal with this situation. Using force or threats will not help. You have to stop spreading fear and start cooperating.

If your staff do not behave according to your wishes and instructions, they are not doing so groundlessly. There's a reason that you need to uncover. According to the FastCompany website, the following three reasons are the most common.

1. You only think about yourself

Your staff will soon notice you take more interest in your own career than in what is right for the company. You will thus lose their trust. They will begin to ignore you and do what they themselves think is right. Or they will start listening to you only out of fear. To avoid this, first ask yourself what you want to achieve. Do you really care about the results of the company or just about good relations with superiors and your own power?

2. You don't listen

If you want your staff to listen to you, you must also listen to them. Don't act from your position of power and don't hide behind HR professionals. Openly communicate and deliver honest feedback. Listening by itself is not enough. Directly ask people if they want to say something you might have missed. Listen to their opinions even if you disagree with them.

3. You only care about results

You are probably under pressure to achieve certain figures. However, if your staff don't listen to you, stop talking about numbers and focus on the behaviours that may help them achieve greater productivity, reduced stress and better relationships with customers. It is not only a matter of results but also of how to achieve them.

-kk-

  Co děláte špatně, když vás tým neposlouchá?

  Proč mě neposlouchají? Vždyť jsem jim to vysvětloval...“ posteskne si nejeden manažer poté, co představí svému týmu určitá nová pravidla či postup a očekává, že tým se podle toho začne chovat. To, že jej podřízení neposlouchají, vyvolá frustraci. Zásadní však je, jak se v této situaci zachová. Nucením či vyhrožováním ničeho nedosáhne. Je třeba přestat kolem sebe šířit strach a začít spolupracovat.

  Pokud se vaši lidé nechovají podle vašich představ a pokynů, nebude to samo sebou. Mají k tomu důvod, který byste měli odhalit. Podle serveru Fastcompany jsou nejčastější následující tři důvody.

  1. Myslíte jen na sebe

  Vaši lidé si brzy všimnou, že vám více záleží na vlastní kariéře než na tom, co je správné pro firmu. Tím ztratíte jejich důvěru. Začnou vás ignorovat a dělat to, co za správné považují oni sami. Druhá možnost je, že vás začnou poslouchat ze strachu. Chcete-li tomu předejít, položte si nejprve otázku, co vy sami chcete. Záleží vám skutečně na výsledcích firmy nebo jen na dobrých vztazích s nadřízenými a vaší vlastní moci?

  2. Neposloucháte

  Pokud chcete, aby vás vaši lidé poslouchali, musíte také vy poslouchat je. Nevystupujte z pozice moci ani se neskrývejte za pracovníky HR. Otevřeně komunikujte a poskytujte upřímnou zpětnou vazbu. Jen poslouchat však nestačí. Přímo se ptejte, zda vaši lidé chtějí říci něco, co vám možná uniká. Vyslechněte si jejich názory, i když s nimi nesouhlasíte.

  3. Jde vám jen o výsledky

  Pravděpodobně jste pod tlakem, abyste dosáhli určitých čísel. Pokud vás však vaši lidé neposlouchají, přestaňte mluvit o číslech a zaměřte se na chování, které jim pomůže k větší produktivitě, nižšímu stresu a lepším vztahům se zákazníky. Nejde jen o výsledky, ale také o způsoby, jak jich dosáhnout.

  -kk-

  Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace