What should every leader know about his subordinates?

Co by měl každý lídr vědět o svých podřízených?

If you are asking yourself this question, try to get inspired by the responses of Steve Arneson, American choach and speaker, who defined the following five things you should know in order to become better managers in an interesting article on the The Conference Board website.

Where and how did your subordinates grow up?

Most people like to talk about her childhood and family. Be interested in this information and you will see that you will learn many useful things about how to manage them better.

What do they like to do?

Focus also on what your subordinates are doing outside of work. Potential linking of their hobbies and their work is a strong motivating factor.

Who are the most important people for them in life?

Find out the names of their closest people including children. Your relationship will be much more personal.

What are they enthusiastic about?

Every manager should know what his people are keen on. If you don't know, you may hardly motivate them.

What else do they want to achieve in their life?

You might be surprised to how many people you can help fulfil their dreams and goals.

-kk-

  Co by měl každý lídr vědět o svých podřízených?

  Pokud si kladete tuto otázku, zkuste se inspirovat odpověďmi amerického kouče a spíkra Steva Arnesona, který v zajímavém článku na serveru The Conference Board definoval následujících pět věcí, které byste měli vědět, abyste se mohli stát lepšími manažery.

  Kde a jak vaši podřízení vyrůstali?

  Většina lidí ráda mluví o svém dětství a rodině. Zajímejte se o tyto informace a uvidíte, že se dozvíte mnoho užitečného o tom, jak je lépe řídit.

  Co je baví?

  Zaměřte se také na to, co vaši podřízení dělají mimo práci. Potenciální propojení jejich koníčků s prací je silný motivační faktor.

  Kdo je pro ně v životě nejdůležitější?

  Zjistěte si jména jejich nejbližších včetně dětí. Vaše vztahy pak budou mnohem osobnější.

  Pro co jsou nadšení?

  Každý manažer by měl vědět, pro co jsou jeho lidé zapálení. Pokud to neví, těžko je může motivovat.

  Čeho chtějí v životě ještě dosáhnout?

  Možná byste se divili, kolika lidem můžete pomoci splnit jejich sny a cíle.

  -kk-

  Zdroj: The Conference Board - Human Capital Exchange - portál organizace The Conference Board