Overwhelmed by work responsibilities? Five tips on dealing with it

Cítíte se zahlceni pracovními povinnostmi? Pět tipů, co s tím

As a manager, you want your team to thrive and achieve their goals. You often go beyond your job description to reach these targets and thus can easily feel overwhelmed by work responsibilities. What to do in such cases? Here are five tips.

These tips are based on an article on Forbes.

Delegate work

Anyone who feels overwhelmed with work should consider delegating at least some of their tasks to others. This is doubly true in the case of managers. Many people are often reluctant to delegate work because the amount of energy involved in explaining the task seems greater than what would be required actually to do it. In the long run, however, delegation of work does pay off.

Prioritise

If you are feeling overwhelmed with tasks, it is essential to determine which ones you will and will not focus on. Simply by creating a system in your work, your mind will calm down and you will be able to focus better on the work itself.

Learn to say no to colleagues, bosses and subordinates

Saying no is hard, especially if you value the trust of your colleagues, bosses and subordinates, and always want to please them. But to work sustainably, you need to start saying "no" much more often.

Reserve time every day for your own work

It is relatively easy for a manager to become so caught up in the daily hustle and bustle that they have no time for their own work or strategic planning. This is why it is a good idea to learn to set aside a specific time for these activities when you will not be disturbed, and can plan and work on your own things in peace.

Use automation and AI

Bear in mind that automation and AI offer countless ways to make your job easier. Sometimes we become so stuck in our routines that it doesn't even occur to us that things can be automated and done more easily. Make an audit of your processes and try to identify where automation could help.

 

-mm-

  Cítíte se zahlceni pracovními povinnostmi? Pět tipů, co s tím

  Coby manažer chcete, aby váš tým prosperoval a dosahoval vytyčených cílů. Často pro dosažení těchto met děláte více, než máte napsáno v popisu práce, a snadno se tak může stát, že se cítíte příliš zahlceni pracovními povinnostmi. Co v takových případech dělat? Poradíme vám pět tipů, co s tím.

  Tyto tipy vychází ze článku na Forbesu.

  Delegujte práci

  Každý, kdo se cítí zahlcen prací, by měl přemýšlet, jestli alespoň část svých úkolů nemůže delegovat na jiné. U manažera to platí dvojnásob. Mnoha lidem se do delegace práce často příliš nechce, protože energie, kterou musí vynaložit do vysvětlování úkolu, jim připadá větší, než energie, kterou musejí vložit do samotného vykonání úkolu. Dlouhodobě se ale delegování práce vyplatí.

  Určete si priority

  Pokud se cítíte zasypáni úkoly, je nutné určit, kterým se budete věnovat a kterým ne. Už jen tím, že si uděláte ve své práci systém, se vaše mysl uklidní a vy se tak budete moci lépe soustředit na práci jako takovou.

  Naučte se říkat „ne“ – svým kolegům, šéfům i podřízeným

  Říkat „ne“ je těžké. Zvláště pokud si ceníte důvěry svých kolegů, šéfů i podřízených a chcete jim vždy vyhovět. Abyste ale mohli pracovat udržitelně, je nutné začít říkat „ne“ mnohem častěji.

  Vyhraďte si každý den čas na svou vlatní práci

  Pro manažera je poměrně snadné zamotat se do každodenního shonu natolik, že nemá čas na svou vlastní práci ani na strategické plánování. Proto je vhodné naučit se vyčleňovat si na tyto aktivity dedikovaný čas, kdy vás nikdo neruší a vy můžete v klidu plánovat a pracovat na svých věcech.

  Využívejte automatizaci a AI

  Nezapomínejte, že automatizace a umělá inteligence vám nabízí nesčetné způsoby, jak si ulehčit práci. Někdy jsme natolik zabředlí v zaběhlých rutinách, že nás ani nenapadne, že věci se dají automatizovat a dělat snadněji. Udělejte si audit svých procesů a zkuste identifikovat místa, kdy by vám mohla automatizace pomoci.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com