Do you want to win arguments? Learn to be silent

Chcete vyhrát v diskusi? Naučte se mlčet

Are you passionate about your work? That is really great but, on the other hand, this may also involve excessive outbursts of emotion. A typical example is when you want to be heard at times when you ought to keep quiet and listen to others. Instead, you are overeager and start arguments you simply cannot win. How should you behave to get your arguments across better? Do not avoid conflicts. Just remind yourself that you need to hold your tongue more often. The following tips from Entrepreneur.com can help you.

Do not take it personally

Negotiations or work-related disputes are not about you but about finding different ways of dealing with certain situations. Do not make decisions when you let your emotions run away with you.

Make a phone call instead

Work out differing views in professional relations ideally in person or at least on the phone. E-mail is not a suitable communication channel because it causes confusion and does not protect privacy.

Do not have to have the last word

Saying something unnecessarily just to have the last word will backfire on you. You certainly know this from your personal life.

Remind yourself that less is often more

Most questions can be answered quickly and easily. The people you work with will appreciate it when you talk briefly. Additionally, they will see it as polite.

Keep some opinions to yourself

Before expressing your opinion, consider whether it will not harm anyone - including yourself and the company. A more diplomatic approach is needed.

Do not be afraid of silence

An awkward silence often occurs in negotiations. You should, however, follow the rule of not speaking first. You have already said what you wanted to say. Now, remain self-confident and wait for a response. The person who speaks first after a moment of silence usually loses the argument.

-kk-

  Chcete vyhrát v diskusi? Naučte se mlčet

  Máte nadšení pro svou práci? To je samozřejmě skvělé, na druhou stranu to však s sebou může nést i přílišné projevy emocí. Typickým příkladem je snaha být slyšet ve chvílích, kdy byste naopak měli raději mlčet a poslouchat druhé. Místo toho se pouštíte do hádek, které kvůli přílišnému tlačení na pilu zkrátka nemůžete vyhrát. Jak si tedy počínat, abyste dokázali lépe prosadit své názory? Sporům se nevyhýbejte, pouze si připomínejte, že musíte lépe zvládat držet jazyk za zuby. Pomoci vám mohou následující rady serveru Entrepreneur.com.

  Neberte to osobně

  Při vyjednávání nebo pracovním sporu nejde o vás, ale o hledání různých možností řešení určité situace. Nerozhodujte se ve chvílích, kdy jste ovládáni zjitřenými emocemi.

  Raději zatelefonujte

  Rozdílné názory v pracovních vztazích řešte nejraději osobně nebo alespoň po telefonu. E-mail není vhodný komunikační kanál, protože způsobuje nedorozumění a navíc nechrání soukromí.

  Nechtějte mít poslední slovo

  Říkat něco zbytečně jen proto, abyste měli poslední slovo, se vám vymstí. Určitě to znáte ze soukromého života.

  Připomínejte si, že méně je často více

  Na většinu otázek lze odpovědět rychle a jednoduše. Lidé, s nimiž pracujete, ocení, když budete mluvit stručně. Navíc to od vás budou považovat za slušné jednání.

  Některé názory si nechte pro sebe

  Než vyjádříte nějaký svůj názor, zvažte, zda tím někoho nepoškodíte – včetně sebe a firmy. Chce to více diplomacie.

  Nebojte se ticha

  Při vyjednávání někdy nastane nepříjemné ticho. Vy se však držte zásady nepromlouvat jako první. Co jste chtěli říci, jste už řekli. Nyní si věřte a počkejte na odpověď. Ten, kdo začíná mluvit jako první, většinou prohraje.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com